Mija 10 lat od wydania pierwszego numeru kwartalnika „Raport Społeczna Odpowiedzialność Biznesu”. Nasza Fundacja bierze aktywny udział w tym projekcie. Magazyn ukazuję się regularnie jako dodatek do Gazety Finansowej. Równolegle działa serwis RaportCSR.pl, który dziś jest już istotnym punktem na mapie odpowiedzialnych mediów.

Raportowanie pozafinansowe nikogo już dzisiaj nie dziwi. Dziwi raczej jego brak… Jednak 10 lat temu nikt nie sądził, że moda na filantropię przekształci się w skuteczny sposób zarządzania przedsiębiorstwem.

 

10 lat temu powstał Raport CSR – medium, które za cel obrało sobie promowanie biznesu społecznie odpowiedzialnego. Raport jest publikowany kwartalnie już od 2009 r. Ukazały się dotychczas 42. edycje, w których wyróżniono ponad 70. laureatów za najciekawsze akcje i kampanie CSR-owe. Od dekady zajmujemy się promowaniem społecznie odpowiedzialnych podmiotów. Wierzymy bowiem, że przestrzeganie zasad CSR-u w firmach przekłada się na poprawę jakości życia na naszej planecie. Wiemy, że konsumenci decydują o być albo nie być firm i marek. A świadomi konsumenci nie wybiorą przedsiębiorstw niezaangażowanych społecznie i ekologicznie, prawda? Koło się zamyka, a my pomagamy mu obracać się w odpowiedzialnym kierunku.

 

Ruchy konsumenckie zmieniły oblicze biznesu. Społeczna odpowiedzialność to odpowiedź na protesty przeciwko nieetycznej produkcji, niszczeniu środowiska naturalnego przez koncerny i nieludzkiemu traktowaniu pracowników. Od kiedy konsumenci zrozumieli swoją siłę i zaczęli ją wykorzystywać oblicze biznesu zmieniło się nieodwracalnie zyskując ludzką twarz.

 

Mija 10 lat od rozpoczęcia projektu. Kwartalnik ukazuje się regularnie z Gazetą Finansową, a w nim wciąż wyróżniamy odpowiedzialne firmy i opisujemy ich działania. Z czasem ramy publikacji przestały wystarczać na raportowanie o nowych trendach CSR-owych. Powstał portal RaportCSR.pl, który – mam nadzieję – stał się istotnym punktem na mapie odpowiedzialnych mediów.

 

Rzeczywistość się zmieniła, przybywa również etycznych przedsiębiorców na rynku. Jednak misja informacyjna i edukacyjna naszej redakcji nie straciła na znaczeniu. Wciąż bowiem trzeba przypominać, że przestrzeganie kodeksu pracy nie czyni firmy społecznie odpowiedzialną. Bo CSR to dodatkowe obowiązki i wsparcie dla pracowników, które nakłada na siebie pracodawca. Dodatkowe do tych już obowiązujących w ramach prawa pracy.

 

Wciąż zdarza się także mylenie CSR-u z przestrzeganiem zasad BHP. Dlatego opisujemy, jak społecznie odpowiedzialni pracodawcy wprowadzają dodatkowe szkolenia i ułatwienia dla pracowników. Dodatkowe do tych obowiązkowych w ramach kodeksu pracy.

 

Nie wszyscy są świadomi, że ograniczanie uwalniania do ekosystemu toksycznych substancji nie jest zachowaniem CSR-owym, tylko przestrzeganiem prawa. Dlatego opisujemy przedsiębiorców, którzy stawiają sobie o wiele wyżej poprzeczkę przestrzegając o wiele bardziej restrykcyjne normy. Dodatkowo wspierają proekologiczne akcje podejmowane przez lokalne społeczności lub sami je inicjują. I takie przedsiębiorstwa promujemy i stawiamy za wzór, po to by promować dobre wzorce.

 

Firmy działają nie tylko w okolicznościach przyrody, ale także w obrębie danej społeczności. I relacje z tą lokalną społecznością również są unormowane: poczynając od przepisów prawa miejscowego, aż po regulacje krajowe. Społecznie odpowiedzialna firma dodatkowo włącza się w działania na rzecz rozwoju regionu, na terenie którego prowadzi działalność. Opisując je podkreślamy, że dialog związany z utrudnieniami dla mieszkańców z powodu działalności firmy jest obowiązkiem, a nie CSR-em.

 

Podsumowując: świat się zmienia, zmienia się świadomość społeczna i oczekiwania wobec biznesu. Niezmiennie jednak potrzeba rzetelnych informacji, które nadadzą tym zmianom ton.

Natalia Witkowska, redaktorka naczelna serwisu RaportCSR.pl