Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego oraz Wydawnictwo Warszawskie zorganizowali kolejne spotkanie z cyklu „e-Spotkania z książką”. Tym razem bohaterem był prof. Lech Królikowski i jego najnowsza książka „Polskie Królestwo Romanowów”.

Prof. Lech Królikowski to varsavianista i samorządowiec, który na kartach swojej najnowszej książce pt. „Polskie Królestwo Romanowów” mierzy się z bilansem stu lat Królestwa Polskiego pod berłem carów. W warszawskiej Galerii Delfiny w ramach cyklu „e-Spotkania z książką” odbyła się premiera tej książki połączona z debatą historyczną, która była transmitowana on-line. Spotkanie poprowadził dziennikarz i historyk – Piotr Gursztyn, a jego rozmówcami byli Andrzej Krajewski oraz autor książki prof. Lech Królikowski.

Pięknie ilustrowana publikacja „Polskie Królestwo Romanowów” wydana przez Wydawnictwo Warszawskie przedstawia najważniejsze osoby, które decydowały o losie Polaków w tym okresie. W polskiej literaturze tamtych czasów nie ma na ten temat prawie żadnych wiadomości. Nawet Bolesław Prus unikał jak ognia tematów z tego zakresu, ponieważ rosyjska cenzura zabraniała publikowania wszystkiego, co mogłoby nawet w najmniejszym stopniu rzucić cień na osobę cara, jego rodziny czy najwyższych dostojników państwa rosyjskiego. Ten zniekształcony obraz utrwalił się w świadomości Polaków. Książka, jak wspomina sam autor, powstała z potrzeby dogłębnego spojrzenia na dzieje Polski w latach 1815-1915, ponieważ, mimo że istnieje już wiele opracowań tego okresu, wciąż pozostało wiele „białych plam”.

Wybitny varsavianista prof. Lech Królikowski zabiera nas w podróż przez niezwykle ciekawe i niejednoznaczne biografie postaci, które po kongresie wiedeńskim sprawowały władzę w Królestwie. – napisał we wstępie do książki Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Podczas wydarzenia Andrzej Krajewski, historyk i dziennikarz zauważył, że dziś uczymy się o bohaterach i elitach, które były wywożone na Syberię albo wyjeżdżały na emigrację.

Ta książka uzupełnia tę wiedzę, Królestwo Polskie było perłą w koronie Rosji, która pozwala Rosji dotrzeć do centrum Europy XIX wieku, a Królestwo Polskie było najbardziej rozwiniętą przemysłowo częścią Rosji w tym okresie – zauważył podczas spotkania Andrzej Krajewski.

Jak pisze sam autor – Polskie królestwo Romanowów to utworzone w 1815 r. Królestwo Polskie. Powstało w trakcie Kongresu Wiedeńskiego z woli cara Aleksandra Pierwszego Romanowa. Państwo to powołane zostało nie tylko z inicjatywy, ale w interesie Imperium Romanowów, którego carowie sprawowali władzę absolutną, nazywaną w Rosji „samodzierżawiem”. Jest (było) „… systemem sprawowania władzy państwowej, w założeniu skoncentrowanej w rękach monarchy i niepodlegającego żadnej oficjalnej kontroli”.

Cała historia Polski była bardzo złożona, spojrzenie na ten okres, kiedy nie było nas na mapach Europy z punktu widzenia rosyjskich dygnitarzy i elit może być pouczające także dla nas. – mówił podsumowując wydarzenie prof. Lech Królikowski

Wydarzenie można obejrzeć pod adresem https://youtu.be/tC-WX1acwYs oraz na facebookowym profilu Fundacji XBW https://www.facebook.com/fundacjaxbw/

Organizatorami spotkania jest Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego oraz Wydawnictwo Warszawskie.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły portale RaportCSR.pl, Kurier365.pl oraz Kurier Warszawski. Partnerem cyklu jest Żabka Polska.

Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego

Fundacja powstała w 2018 r. Jej celem jest nie tylko upowszechnianie spuścizny Księcia Biskupa Warmińskiego i popularyzacja wiedzy o tej wybitnej postaci, lecz również działania związane ze wspieraniem w kraju i zagranicą polskiej kultury i sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.