W imieniu własnym i Instytutu Staszica serdecznie zapraszamy do Galerii Delfiny na debatę pt.: Wspierać regiony z Warszawy – jak parlamentarzyści mogą skutecznie działać na rzecz swoich regionów. Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego jest współorganizatorem wydarzenia.

Kampania wyborcza jest czasem obietnic, dotyczących nie tylko spraw związanych z wielką polityką, ale także rozwiązań służących lokalnym społecznościom. Czy jednak w Sejmie i Senacie da się promować rozwiązania dobre dla konkretnych regionów? Jeżeli tak, to jak to robić i w jaki sposób można budować dla lokalnych i regionalnych spraw ponadpartyjne koalicje?

Do udziału w wydarzeniu w charakterze panelistów zaproszono następujących kandydatów w nadchodzących wyborach (w porządku alfabetycznym): Tomasza Grabarczyka (Konfederacja), Marcela Klinowskiego (Zjednoczona Prawica), Przemysława Litwiniuka (Koalicja Polska) oraz Elżbietę Stępień (Koalicja Obywatelska).

Debatę poprowadzą: zastępca redaktora naczelnego „Super Expressu” red. Hubert Biskupski oraz wiceprezes Instytutu Staszica dr Dawid Piekarz.

23 września (poniedziałek)
godz. 18.00
Galeria DELFINY,
ul. Smulikowskiego 10 lok. 2, Warszawa