E-book z konferencji naukowej „Zielona zmiana w energetyce na terenach wiejskich: wybrane zagadnienia”.

„Zielona zmiana w energetyce na terenach wiejskich: wybrane zagadnienia” to konferencja naukowa, podczas której ponad 60. przedstawicieli uczelni SGGW i UMSC podjęło temat zielonej transformacji na terenach wiejskich.

Podczas sesji plenarnej eksperci wygłosili referaty naukowe, z których powstał e-book, zawierający najciekawsze informacje. Konferencja została zorganizowana przez Instytut Ekonomii i Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Fundację im. im. XBW Ignacego Krasickiego.

W darmowej i dostępnej publikacji można znaleźć referatu naukowe dr hab. Piotra Sulewskiego, profesora SGGW; dr hab. Marcina Wysokińskiego, profesora SGGW; dr hab. Beaty Jeżyńskiej, profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz dr Magdaleny Mądrej-Sawickiej z SGGW.

Organizatorem konferencji był Instytut Ekonomii i Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego.

Dofinansowano ze środków Fundacji ENERGA. Patronat medialny nad konferencją objęła Polska Agencja Prasowa.