Polska stoi przed wyzwaniem związanym z osiągnięciem ambicji unijnych komisarzy w zakresie budowy neutralnej klimatycznie gospodarki. To przemiany, których efektem może być rozwój wysokich technologii i wpływ porównywalny z tym, jaki na gospodarkę ma sektor kosmiczny. Czy Polska jest gotowa podjąć to wyzwanie i stać się pierwszym krajem w Unii Europejskiej, który będzie niezależny energetycznie? Zapytaliśmy o to ekspertów, którym w dużej mierze została poświęcona 49. edycja magazynu Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. W Raporcie, za działania zmierzające do osiągnięcia tego wyzwania, wyróżniliśmy też PKN Orlen oraz Emitel, którzy zostali laureatami aktualnej edycji Raportu CSR.

– Polska ma szansę być pierwszym krajem w Unii Europejskiej, który będzie niezależny energetycznie – to odważna teza, którą w rozmowie z magazynem Raport CSR postawił Marek Sawicki, były minister rolnictwa i rozwoju wsi, a obecnie poseł na Sejm RP. W numerze rozmawiamy też o korzyściach dla Polski związanych z wprowadzeniem zielonego ładu, energetyce jądrowej i współpracy spółek skarbu państwa z lokalnymi samorządami.

Eksperci w Raporcie CSR: Europejski Zielony Ład może dodać nam energii

– Zaproponowany przez europejskich polityków Zielony Ład może odegrać rolę takiego samego katalizatora przemian gospodarczych, jakie spełnia rozwój sektorów kosmicznego czy militarnego – mówi prof. Janusz Lewandowski, przewodniczący Komitetu Problemów Energetyki PAN. Na łamach magazynu publikujemy też opinie dr Ireneusza Jabłońskiego, eksperta Centrum im. Adama Smitha; Piotra Maciążka, eksperta rynku energetycznego; Agnieszki Oleksyn-Wajdy, dyrektor Instytutu Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska Uczelni Łazarskiego oraz Kamili Sotomskiej, wicedyrektor Departamentu Prawa i Legislacji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Magazyn i portal RaportCSR.pl to kompendium wiedzy na temat podejmowanych przez polskie przedsiębiorstwa i instytucje działań w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. W każdym wydaniu, od 2009 r., wybierane są dwa projekty z zakresu CSR, które wyróżniły się pod względem oryginalności, siły oddziaływania i spójności z polityką i strategią firm lub instytucji je realizujących.

Laureaci: PKN Orlen i Emitel

W tej edycji laureatami zostali: PKN Orlen, który został wyróżniony za odpowiedzialność za środowisko i przyszłe pokolenia, a także za inwestowanie w rozwój pracowników, oraz spółka Emitel za przygotowanie Raportu Zaangażowania Społecznego i inicjatywy podjęte w 2020 r.

– W obecnej sytuacji trudno znaleźć bardziej wyrazisty i wymagający obszar tworzenia dobra wspólnego i społecznej odpowiedzialności niż odpowiedzialna polityka energetyczna, klimatyczna i ekologiczna – czytamy na stronach Raportu CSR. Polityka klimatyczna to obszar wyzwań, w których PKN Orlen już jest aktywnym uczestnikiem i kreatorem. Odpowiedzialność za środowisko i bezpieczeństwo energetyczne Polski rośnie wraz z planami budowy multieneretycznego koncernu, czyli połączenia PKN Orlen z Grupą Lotos oraz PGNiG.

– Przygotowanie Raportu Zaangażowania Społecznego, to spore wyzwanie dla firmy i wymaga dużego nakładu pracy – mówi Agnieszka Sobucka, menedżer ds. Komunikacji i PR, i rzecznik prasowy Emitel. W Raporcie spółki znalazł się też rozdział opisujący jej działania na polu ekologii. Dzięki działaniom, które służą ograniczeniu emisji i zanieczyszczeń, a także wdrożeniu zielonych technologii, Emitel zanotował w 2020 r. mniejsze zużycie energii, i to mimo uruchomienia 55 nowych stacji i nadajników.

Piszemy też o działaniach CSR polskich firm, m.in. o akcji największej grupy mleczarskiej w Europie Środkowo-Wschodniej – Mlekovicie, która przekazuje produkty mleczne dla Libanu; zaangażowaniu Grupy Lux Med, która dzięki wsparciu swoich klientów posadzi w Polsce ponad 300 tys. drzew, Fabryce Broni „Łucznik”, która wspiera radomski sport, a także o sieci Żabka, która podsumowała swoje działania, w ramach Strategii Odpowiedzialności, w 2020 r. W Raporcie CSR przedstawiamy też najciekawsze przykłady społecznej odpowiedzialność z zagranicy, m.in. takich firm jak WarnerMedia, Coca-Cola czy PayPay.

Najnowsze wydaniu Raportu, można pobrać ze strony www.raportcsr.pl/raport-csr/

Raport CSR, czyli cykliczne kompendium dobrych praktyk

Magazyn Raport CSR to pierwszy tak duży projekt wydawniczy w Polsce, którego misją jest promowanie najważniejszych i najciekawszych działań CSR prowadzonych przez firmy i instytucje. Pierwszy numer kwartalnika pojawił się w 2009 r. Od tego czasu ukazało się już 49 edycji, w których wyróżniono ponad 100 laureatów.

Projekt funkcjonuje także w sieci, w postaci portalu RaportCSR.pl, gdzie można pobrać wszystkie wydania kwartalnika. Portal, dzięki codziennym informacjom z branży, buduje kompendium wiedzy o społecznej odpowiedzialności biznesu.

Raport jest przygotowywany co kwartał przez redakcję portalu RaportCSR.pl oraz Instytut Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju. Partnerami Raportu są Agencja Informacyjna ISBnews, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” oraz Akademia Zarządzania i Rozwoju. W każdej edycji wybierane są projekty z zakresu CSR, które wyróżniły się pod względem oryginalności, siły oddziaływania i spójności z polityką oraz strategią firm lub instytucji, które je realizują.

W poprzednich edycjach Raportu CSR wyróżnieni zostali m.in. Benefit Systems, Maspex, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, PKP Cargo, Fundacja OnkoCafe wraz z firmą Novartis, Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukaszewicza, KGHM Polska Miedź, PKP Energetyka oraz Grupa Ferrero.