Galeria Delfiny, będąca pod opieką Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, została nagrodzona w VI edycji Strażnika Pamięci. Nagroda została przyznana za organizację wydarzeń kulturalnych, takich jak wieczory autorskie, promocje książek czy debaty poświęcone tematyce historycznej

Dla nas to szczególnie cenne wyróżnienie zwłaszcza, że przyznawane jest za wspieranie dbałości o pamięć historyczną, a otrzymaliśmy je w przededniu setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Bardziej symbolicznej daty nie mogliśmy sobie wyobrazić. Nagroda Strażnika Pamięci to dla nas także czytelny sygnał, że udało nam się uczynić z Galerii Delfiny ważny punkt na historyczno-kulturalnej mapie Warszawy – mówili podczas Gali przedstawiciele Fundacji.

Nagrody Strażnik Pamięci 2018 przyznano w trzech kategoriach – Twórca, Mecenas, Instytucja. Specjalnymi statuetkami uhonorowani zostali ci, którzy w sposób szczególny upamiętniają i promują polską historię. Otrzymali je m.in. Polska Grupa Energetyczna (Mecenas), Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej (Instytucja) czy historyk i publicysta prof. Jan Marek Chodakiewicz (Twórca). W Gali udział wziął m.in. premier Mateusz Morawiecki, został też odczytany list od prezydenta Andrzeja Dudy.

W kategorii Mecenas nagrodę otrzymuje podmiot publiczny lub komercyjny, który w szczególny sposób materialnie wspiera dbałość o pamięć historyczną. Galeria Delfiny działa w ramach Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, która powstała w 2018 r. Misją Fundacji jest wspieranie w kraju i zagranicą polskiej kultury i sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w szczególności dorobku polskiego ziemiaństwa. Zajmuje się również podtrzymywaniem i upowszechnianiem tradycji i, co za tym idzie, promowaniem świadomości obywatelskiej, kulturowej i narodowej. Galeria Delfiny, zlokalizowana na warszawskim Powiślu, od lat wspiera młodych artystów z Polski i ze Wschodu, gromadzi liderów gospodarczych, politycznych i artystów podczas wernisaży i spotkań poświęconych kulturze, sztuce i polityce. Gośćmi tego miejsca są najwybitniejsi przedstawiciele świata sztuki, władz państwowych, dziennikarze i publicyści. Od kliku lat organizowane są w tym miejscu tzw. „Spotkania w Galerii” – jest to cykl wydarzeń poświęconych kulturze oraz najnowszej historii naszego kraju.”

Organizatorem Gali Strażnik Pamięci jest Tygodnik „Do Rzeczy”, współorganizatorem Narodowe Centrum Kultury.