„Sztuka to język, starszy niż werbalny. Służy więc porozumieniu w zakresie spraw, których nie da się wyrazić słowami, ani zastąpić niczym innym” – twierdzi Rafał Strent, autor wystawy „Kanaan – malarstwo semantyczne”, która od 21 lutego do 15 marca br. można obejrzeć w Galerii Delfiny.

Rafał Strent uważa, że rozwarstwianie sztuki, pojedynczych utworów czy obrazów, lekceważy je jako całość. Poszczególne elementy sztuki zmieniają się według reguł mody, zapominając przy tym, że wartości artystyczne obiektywizują się po dwustu latach. Wystarczy więc poczekać…

W swoich pracach artysta pragnie podzielić się z odbiorcą kreowaniem swojej sztuki. W prezentowanych obrazach każdy ma prawo znaleźć własne doświadczenia, stając się współtwórcą. Dotyczy to wszystkich prac Rafała Strenta, których wyróżnikiem zawsze był wątek semantyczny.
W rzeczywistości artysta nie wyjaśnia nam, „co artysta chciał przez to powiedzieć”. Jako współtwórcy-odbiorcy jego obrazów powinniśmy o to pytać sami siebie. W końcu jak twierdzi artysta prawdziwe dzieło sztuki wyróżnia element tajemnicy.

Prace Rafała Strenta można oglądać w Galerii Delfiny, na ul. Smulikowskiego 10/2, od 22 lutego do 15 marca 2019 r. w godzinach otwarcia Galerii: pn.-wt. i pt. 15-19; śr.-czw. 15-18.

Rafał Strent – życiorys

Urodzony w 1943 roku w Łucku na Wołyniu. Ukończył studia na Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP, gdzie w 1972 roku zdobył dyplom w pracowni prof. Aleksandra Kobzdeja, aneks z grafiki artystycznej u prof. Haliny Chrostowskiej. W latach 1990 – 1996 dziekan Wydziału Grafiki. Profesor zwyczajny aż do emerytury w 2013 r.

Od 2009 r. prowadzi pracownię grafiki warsztatowej, malarstwa i rysunku w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie (pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk). W pracy zawodowej i społecznej pełnił wiele funkcji, m.in. przewodniczącego Sekcji Sztuki Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, wiceprzewodniczącego Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego, członka i eksperta Państwowej Komisji Akredytacyjnej, prezesa Zarządu Głównego Związku Polskich Artystów Plastyków, przewodniczącego (obecnie wice-) afiliowanej przy UNESCO Polskiej Sekcji AIAP (międzynarodowe stowarzyszenie artystów plastyków), członka Komisji Nagród Prezesa Rady Ministrów, członka kapituły Nagrody im. C.K. Norwida etc.

Malarz, rysownik, grafik. Autor ponad 70 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą, uczestnik ok. 350 wystaw zbiorowych. Laureat artystycznych nagród i wyróżnień, m.in. w Musée 2000 w Luksemburgu, Grand Prix Sztuki Współczesnej w Monte Carlo, międzynarodowym Biennale Grafiki w Wiedniu etc. Odznaczony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” i wieloma nagrodami resortów edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego.