Dziś w Świetlicy Wolności odbędzie się premiera filmu pt. Majątek dzięki ,,Czarnej sztuce”. Film przedstawia losy Jana Hallera, protoplasty polskiego rodu Hallerów i jednego z pierwszych wydawców druków i książek w Polsce.

Premiera odbędzie 17.10 (poniedziałek), o godz. 18:00, w Świetlicy Wolności, przy ul. Nowy Świat 6/12 (były budynek KC PZPR). Po premierze filmu odbędzie się debaty „Słowo pisane w erze cyfryzacji”, w której udział wezmą:

  • Dr Joanna Jasitczak – twórca kanału YouTube Tu Historia, Prezes Fundacji ObiektywNaPrzeszłość
  • Michał Banaś – Dyrektor wydawnictwa WEI
  • Marcin Kruszewski – Twórca kanału Prawo Marcina
  • Marcin Rosołowski – Wiceprezes Fundacji XBW Ignacego Krasickiego
  • Bartłomiej Janowicz (moderator) – Office Manager Warsaw Enterprise Institute

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomiczne. Patronem cyklu jest Żabka. Patronem merytoryczny projektu jest Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego.

Projekt zakłada stworzenie cyklu 10 filmów na podstawie książki „Poczet Przedsiębiorców Polskich” wydawnictwa WEI. Każdy odcinek opowiadać będzie historię osoby wpisaną na stałe w polską historię budowania naszej przedsiębiorczości.

Jan Haller (źródło: Wikipedia)

(…) Podczas licznych podróży w interesach za granicę nawiązał kontakt z przodującymi oficynami wydawniczymi na Zachodzie. Tam też wydał na polskie zlecenie m.in. podręczniki uniwersyteckie (zamawiał druki m.in. w oficynie Georga Stuchsa). W 1501 sprowadził do Krakowa drukarza z Metzu Kaspra Hochfedera, który rozpoczął drukowanie książek pod szyldem Hallera w 1505. 30 września 1505 jego oficyna uzyskała przywilej królewski na wyłączność druków państwowych.

27 stycznia 1506 wydrukował na pergaminie Statut Łaskiego. Była to pierwsza w Polsce publikacja urzędowa wydana drukiem (ok. 150 egzemplarzy). W 1508 opublikował pierwszą drukowaną książkę w języku polskim: Historyja umęczenia Pana naszego Jezusa Chrystusa[2]. W 1510 kupił młyn papierniczy w Czerwonym Prądniku.

Owocem pracy Hallera było wydanie około 300 książek o najwyższym poziomie edytorskim. Drukował m.in. dzieła Erazma z Rotterdamu i Cycerona.

W 1509 wydrukował debiut translatorski Mikołaja Kopernika – łaciński przekład z greki zbioru 85 fikcyjnych listów obyczajowych, sielskich i erotycznych bizantyjskiego historyka z VII wieku Teofilakta Symokatty, wydane pod tytułem łac. Theophilacti scolastici Simocati ep[isto]le morales: rurales et amatorie interpretatione latina („Teofilakta scholastyka Symokatty listy obyczajowe, sielskie i miłosne w przekładzie łacińskim”).