Myszeida, zbiór trzech cieszących się największą popularnością poematów heroikomicznych autorstwa Ignacego Krasickiego, został właśnie wydany przez angielskie wydawnictwo Glagoslav Publications. Tłumaczenia poematów podjął się Charles S. Kraszewski.

Glagoslav Publications to obecnie najlepsze wydawnictwo wydające polską klasykę literacką po angielsku. W portfolio wydawnictwa znajdziemy utwory takich wieszczy jak Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki czy Stanisław Wyspiański.

„Myszeida”, nawiązuje do legendy o królu Popielu pochodzącej z „Kroniki polskiej” Wincentego Kadłubka. Jest to utwór o wojnie kotów z wojskami szczurzo-mysimi pod dowództwem Gryzomira. Przy pomocy świata zwierzęcego autor krytykuje obyczajowość szlachecką, awanturnictwo, egoizm i przekupstwo posłów. Przy okazji wyśmiewa manierę literacką baroku i sentymentalizmu.

„Monachomachia, czyli Wojna mnichów” opowiada historię walki pomiędzy mnichami z dwóch zakonów. Utwór jest dynamiczny, pełen komizmu i groteski. Jest jednak ostrą krytyką ukrytą pod kostiumem zabawnych postaci. Autor – sam będący osobą duchowną – występuje przeciwko zasobnemu życiu kleru oraz próżniactwu i zacofaniu kapłanów.

„Antymonachomachia” powstała jako pozorne przeciwieństwo „Monachomachii”. Autor dokonuje w niej w sposób ironiczny pochwały życia zakonników.