Serwis informacyjny RaportCSR.pl opublikował kolejny Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. W 43. edycji Raportu wyróżnieni zostali organizatorzy jednej z najstarszych inicjatyw propracowniczych w Polsce: Konkurs Pracodawca Godny Zaufania – Krajowa Izba Gospodarcza i Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

„Raport CSR” to pierwszy tak duży projekt wydawniczy w Polsce, którego misją jest promowanie dobrych praktyk firmy i instytucji z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Pierwszy numer kwartalnika pojawił się w 2009 r. Od tego czasu ukazały się już 43. edycje, w których wyróżniono ponad 70. laureatów.

Raport jest dostępny również w sieci pod adresem RaportCSR.pl. Dzięki codziennym informacjom z branży serwis buduje kompendium wiedzy o społecznej odpowiedzialności biznesu. – To medium, które inspiruje i promuje firmy społecznie odpowiedzialne – mówi Natalia Witkowska, redaktor naczelna serwisu. – Redakcja szczególnie przygląda się działaniom w obszarach ekologii, wolontariatu i akcji pomocowych prowadzonych przez największe polskie i europejskie firmy.

Laureaci: Krajowa Izba Gospodarcza i Fundacja „Teraz Polska”

Laureaci 43. edycji Raportu CSR to inicjatorzy i organizatorzy przedsięwzięcia, które z biegiem lat zbudowało sobie zasłużoną markę. Niezmiennie, od 10 lat, dbają o wysoką pozycje i poziom merytoryczny Konkursu Pracodawca Godny Zaufania, promując w ten sposób odpowiedzialną politykę pracowniczą wśród polskich pracodawców.

– Odpowiedzialna polityka pracownicza jest dobrym sposobem na budowanie zaufania do pracodawców i opłaca się firmom – przekonuje Andrzej Arendarski prezes KIG. Izba od lat wspiera dobre praktyki w polityce pracowniczej m.in. poprzez organizację konkursu, a także szereg inicjatyw
skierowanych do przedsiębiorców.

– Fundamentem konkursu była – i pozostaje – idea, by promować najciekawsze rozwiązania z zakresu polityki pracowniczej. Chcieliśmy pokazać, że mądra, odpowiedzialna, partnerska polityka pracownicza jest na miarę możliwości każdego przedsiębiorcy. Tu liczą się nie pieniądze, jakie zostaną na ten cel przeznaczone, a pomysł i konsekwencja w jego realizacji – dodaje Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

Z dziennikarskiego obowiązku dodamy tylko, że tytuł Pracodawca Godny Zaufania ostatniej edycji konkursu PGZ został przyznany firmom: Emitel, PGE Polska Grupa Energetyczna, Benefit Systems, Żabka, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oraz Poczta Polska. Nagroda specjalna trafiła do PwC. Ponadto przyznano wyróżnienia dziennikarzom: Annie Popek, dziennikarce i prezenterce telewizyjnej oraz dziennikarzowi RMF FM – Michał Dobrołowiczowi.

Pełną relację z tego wydarzenia znajdziemy na stronie www.pracodawcagodnyzaufania.pl

W Raporcie CSR znajdziemy też artykuł o „Świątecznych twarzach przedsiębiorców”, czyli działaniach CSR dotychczasowych laureatów Raportu CSR prowadzonych w okresie Świąt Bożego Narodzenia. W artykule „Świętowanie zimowej imprezy w eko atmosferze” przeczytamy też o kontrowersyjnych nazwach produktów, o charakterze świątecznym, których używa jedna z popularnych sieci handlowych. Działania sieci są zapewne podyktowane tzw. obyczajową poprawnością.

Cały Raport można pobrać ze strony www.raportcsr.pl

W poprzednich edycjach Raportu CSR wyróżnieni zostali m.in. PKN Orlen, Maspex, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, PKP Cargo, Jeronimo Martins Polska, Grupa Lux Med, Fundacja OnkoCafe wraz z firmą Novartis, Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukaszewicza, Diaverum Polska, KGHM Polska Miedź oraz spółka Emitel.

Raport jest przygotowywany co kwartał przez serwis RaportCSR.pl i redakcję tygodnika Gazeta Finansowa. Partnerami Raportu jest Kurier365.pl. W każdej edycji wybierane są projekty z zakresu CSR, które wyróżniły się pod względem oryginalności, siły oddziaływania i spójności z polityką oraz strategią firm lub instytucji, które je realizują.