Kilku dni temu na rynku wydawniczym pojawiła się książka „Praga II. Nasza historia”, która opisuje dzieje jednego z warszawskich osiedli. Fundacja XBW im. Ignacego Krasickiego została mecenasem publikacji.

Książka dotyczy osiedla Praga II, które jest położone na prawym brzegu Wisły w sąsiedztwie ronda Starzyńskiego, pl. Hallera i ul. Namysłowskiej. Osiedle zostało zbudowane w latach 50. i 60. XX wieku.

– Ta opowieść zaczyna się wtedy, gdy na terenach prawobrzeżnej Warszawy pojawili się pierwsi ludzie. Wspominam też o obecności Napoleona, o zaborach i latach przedwojennych, mało kto jest sobie w stanie wyobrazić, że historia osiedla może być tak bogata – mówi Kamil Ciepieńko, autor książki.

To autorski debiut autora, który fundusze na wydanie książki zdobył dzięki internetowej zbiórce. Prace nad materiałem trwały kilka miesięcy. Autor sam przygotował treść, projekt edytorski, zajął się redakcją techniczną i łamaniem. Koszt druku i dystrybucji okazał się bardzo wysoki, dlatego postanowił zorganizować zbiórkę społeczną na zasadzie crowdfundingu. Zbiórka trwała trzy miesiące i zakończyła się sukcesem.

Tytuł: Praga II Nasza historia
Autor: Kamil Ciepieńko
liczba stron: 152
Data wydania: 2018 r.
ISBN: 978-83-952394-1-0

O książce:
Między blokami natkniemy się na zabudowania z czasów zaborów, dawne carskie bocznice kolejowe i przedwojenne domy dla oficerów wojska polskiego. Nie brakuje też śladów lodowca sprzed setek tysięcy lat i XVIII-wiecznych cmentarzy. To wszystko zostało skomponowane z socrealistyczną wizją architektów, której wykonanie nawet dziś budzi podziw. Praga II była budowana w cieniu konfliktu nuklearnego, w czasach zimnej wojny. Dawne relikty takie jak punkty obserwacyjne, podziemne tunele i schrony nadają osiedlu charakter wyjątkowego miejsca.