Loża Dolnośląska Business Center Club we Wrocławiu stała się 9 marca areną ciekawej dyskusji. To za sprawą spotkania autorskiego poświęconego książce „Poczet przedsiębiorców polskich”.

Fundację im. XBW Ignacego Krasickiego, patrona merytorycznego książki, reprezentował jej wiceprezes Marcin Rosołowski, jednocześnie współautor książki. Obecni byli także dwaj inni współautorzy Andrzej Krajewski oraz Wojciech Kwilecki. Wydawcę, Warsaw Enterprise Institute, reprezentował Kamil Rybikowski.

Spotkanie zainaugurowały wystąpienia kanclerza Loży Dolnośląskiej BCC Marka Worona oraz marszałka Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego – Piotra Bilińskiego, którzy podkreślili rolę elit w dawnej Rzeczpospolitej.

Jak zauważył dr hab. Tomasz Głowiński z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, który prowadził dyskusję, podczas ubiegłorocznych obchodów stulecia odzyskania niepodległości, zabrakło rozmów o złożonych uwarunkowaniach gospodarczych odradzającej się państwowości. Dlatego, zdaniem dr Głowińskiego, błędem jest mówienie o polskiej państwowości wyłącznie w aspekcie bohaterskich klęsk, bez eksponowania sukcesów. Przedmiotowa książka stanowi, więc krok w dobrym kierunku.

Publikacja została oparta na założeniu, że historię gospodarczą tworzą wybitne indywidualności, stąd pomysł by opowiedzieć o różnych obszarach gospodarki, prezentując biogramy osób mających swój wkład w jej kształtowanie. Podczas dyskusji zauważono, że poczet nie ma ambicji zastąpienia naukowych opracowań i nie jest też rankingiem najbogatszych – jest książką popularyzatorską dla każdego, od współczesnego przedsiębiorcy po jego wnuka.

Druga część spotkania była poświęcona prezentacji imponującego albumu o Kaplicy Sykstyńskiej oraz przepięknej publikacji Kroniki Galla Anonima.