W piątek 7 czerwca br. w Bibliotece im. W. Grabskiego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (ul. Nowoursynowska 166 w Warszawie) odbędzie się konferencja naukowa poświęcona kluczowym aspektom funkcjonowania fundacji. W tym roku przypada 35. rocznica uchwalenia prawa fundacyjnego w Polsce. Bogaty zakres tematyczny konferencji obejmie pełne spektrum problemów związanych z praktycznym funkcjonowaniem fundacji: kwestie prawne, podatkowe, finansowe, kapitałowe, nadzorcze, relacje z innymi osobami prawnymi a także zagadnienia dotyczące prawa europejskiego. Jednym z tematów konferencji będzie także polskie prawo fundacyjne w aspekcie prawno-porównawczym z wybranymi modelami z państw Europy Zachodniej.

Wysoki poziom merytoryczny konferencji gwarantowany jest przez Radę Naukową, w skład której wchodzą uznani eksperci z obszaru prawa fundacyjnego, między innymi prof. dr hab. Hubert Izdebski, prof. dr hab. Andrzej Kidyba oraz prof. dr hab. Marian Podstawka.

Konferencja na SGGW stanowi kontynuację debaty zapoczątkowanej niemal przed rokiem, 17 lipca 2018 r. w siedzibie Krajowej Izbie Gospodarczej. Prezes KIG Andrzej Arendarski przekonywał wówczas, że Ustawa o fundacjach z 1984 r. liczy jedynie 20 paragrafów, co pozostawia wiele aspektów działalności fundacji bez jednoznacznych regulacji. Dr Przemysław Litwiniuk, prawnik i ekspert od prawa fundacyjnego, zwrócił wówczas uwagę na fakt, że Ustawa z 6 kwietnia 1984 o fundacjach jest aktem przedkonstytucyjnym, który stoi w sprzeczności z zapisami konstytucji z 1997 r.

Tegoroczna konferencja naukowa w SGGW będzie okazją do kompleksowego ujęcia problematyki funkcjonowania fundacji.

Partnerami konferencji są Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego, Krajowa Izba Gospodarcza oraz Fundacja FAPA Polska Izba Bankowości Spółdzielczej.