Prusy są dla Polaków z jednej strony symbolem drylu i porządku, z drugiej – opresji i bezduszności. Określenie „Prusak” ma jeszcze bardziej negatywny wydźwięk. A jednak przez dwa stulecia historia państwa polskiego i pruskiego była ściśle ze sobą spleciona.

Książka Dariusza Łukaszewicza to nie popularna monografia z modnego ostatnio cyklu „jak się żyło w dawnych wiekach”, ale wszechstronna synteza. Życie codzienne to bowiem nie tylko zwyczaje i rytuały, odżywianie się i rozrywki, lecz w dużej mierze odzwierciedlenie zjawisk gospodarczych. W monografii właśnie aspekt gospodarczy jest potraktowany szczególnie pieczołowicie. Z racji tego, że przez ponad sto lat do Prus – jako królestwa i jako państwa w ramach Drugiej Rzeszy – należała pokaźna część rdzennie polskich ziem, to także wartościowy przyczynek do dziejów Polski.

Dariusz Łukasiewicz:  Życie codzienne w Królestwie Prus w latach 1701-1933. Warszawa 2020, Instytut Historii PAN