Oto niewielka, zgrabnie napisana synteza dziejów mediów od czasów najdawniejszych do współczesności. Pojęcie mediów jest u autora szersze, niż tylko niegdyś prasa, a w ostatnim stuleciu także kolejne nowe środki komunikowania.

Co więcej, nie jest to sucha chronologia dziejów druku, gazet, radia, telewizji i Internetu. Frank Bösch pokazuje związek między rozwojem środków przekazywania informacji a zmianami kulturowymi i cywilizacyjnymi. I to w obie strony: częściej bowiem zastanawiamy się, jak rozwój druku wpłynął na kulturę, naukę i cywilizację niż nad tym, jak pewne zjawiska kulturowe i cywilizacyjne wpłynęły na rozwój rynku wydawniczego i środków przekazu. A nie przypadkiem np. intensywny rozwój prasy w pierwszej połowie wieku XVII przypadł na okres wojny trzydziestoletniej.

Książka niemieckiego profesora powinna znaleźć się na półce medioznawcy, historyka, badacza kultury. Łączy niemiecką precyzję i syntetyczne podejście z szerszym spojrzeniem. Może inspirować do własnych badań i do polemik.

Frank Bösch: Media a przemiany historyczne. Od druku do internetu. Warszawa, Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, Scholar, 2021.

(aa)