Recenzowanie książek filozoficznych jest sztuką, na którą się nie porywamy. Co nie znaczy, że nie możemy polecić pozycji, która zainteresuje szczególnie tych, którzy interesują się dziejami myśli filozoficznej. Rozprawa Adama Skowrona, poświęcona monadologii Leibniza i Kanta – dwóch wielkich europejskich filozofów – jest warta polecenia z kilku powodów.

Po pierwsze, sama tematyka monady jako jednego z kluczowych pojęć dla wielu systemów myśli, jest niezmiernie ciekawa. Mnogość teorii monadycznych czyni ją wdzięcznym obiektem analiz. Po drugie – co wcale nie takie częste – mamy do czynienia z rozprawą napisaną językiem jasnym i zrozumiałym. Także dla tych, którzy nie roszczą sobie pretensji do bycia wytrawnymi znawcami filozofii. Po trzecie – myśl Leibniza i Kanta odcisnęła wielkie piętno na teoriach naukowych, społecznych i politycznych następnych epok. Czyli miała wpływ także na europejską historię.

Autor nie tylko relacjonuje i streszcza poglądy, wysuwa również własne wnioski i hipotezy. Podążanie tropem jego myśli to znakomita i wartościowa gimnastyka dla umysłu.

Adam Skowron: De monadibus. Leibniz i Kant o monadach. Toruń 2020, Wydawnictwo Adam Marszałek