Kulisy transformacji ustrojowej Polski w latach 90. zawsze będą przedmiotem sporów. Obszar związany z bezpieczeństwem, służbami specjalnymi i wymiarem sprawiedliwości i obecnie, po ponad trzydziestu latach funkcjonowania demokracji, jest jedną z linii sporów między ugrupowaniami politycznymi. Co ciekawe, jeszcze kilkanaście lat temu ta linia przebiegała między postkomunistyczną lewicą i częścią nieboszczki Unii Wolności a środowiskami konserwatywnymi i liberalnymi. Teraz ten podział przebiega zupełnie inaczej.

Arkadiusz Nyzio nie zajmuje się jednak rozterkami polskich polityków AD 2021, lecz drobiazgowo i wnikliwie analizuje przemiany w tym newralgicznym obszarze funkcjonowania państwa. Sięga do archiwów, prasy, wypowiedzi polityków. Jego książka – niezależnie od tego, jaki był zamiar autora – stanowi kronikę polskiej polityki i polskiej historii pierwszego pięciolecia Trzeciej RP. Dlatego sięgnąć po nią powinni nie tylko badacze zajmujący się dziejami służb specjalnych.

Arkadiusz Nyzio: Rakowiecka w remoncie: transformacja polityki bezpieczeństwa wewnętrznego Polski w latach 1989-1993. Kraków 2020: Księgarnia Akademicka