„Odbrązowianie” historii sprowadza się często do lansowania tez niewiele mających wspólnego z faktami – staje się wówczas budowaniem alternatywnej rzeczywistości. Tak jest na przykład w przypadku snucia wizji rzekomego partnerskiego sojuszu Polski z Trzecią Rzeszą. Z tym większą przyjemnością warto odnotować pozycje, które analizują historyczne stereotypy, ale posługując się przy tym faktami.

Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski wydali wspólnie książkę o mitach wojny obronnej 1939. Teraz, sto lat po zwycięstwie nad bolszewikami, ukazała się książka o mitach wojny 1920 roku. Tematyka jest zresztą szersza, bo obejmuje i inne kwestie związane z początkami II Rzeczypospolitej. Tak, jak w przypadku kryminału nie można zdradzać czytelnikowi, kto zabił, tak i tutaj rozwiązanie zagadek pozostawiamy czytelnikom. Ale już można myśleć nad tym – czy faktycznie polscy żołnierze zdobyli Kijów, wjeżdżając do centrum tramwajem, czy ksiądz Skorupko poległ idąc na czele szarży młodych ochotników i które z obcych państw udzieliło walczącej Polsce najbardziej wartościowej pomocy? Podpowiedź: żadne z mocarstw zachodnich.

Sławomir Koper, Tymoteusz Pawłowski: Mity wojny 1920. Warszawa, Czarna Owca, 2020.