Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego wspólnie z Fundacją XX. Czartoryskich, Fundacją Trzy Trąby, Fundacją im. Feliksa hr. Sobańskiego, Fundacją Krasickich z Leska oraz Polskim Towarzystwem Ziemiańskim zorganizowały 11 grudnia 2018 r. spotkanie w ramach „Spotkań w Galerii” – cyklu wydarzeń poświęconych kulturze i historii Polski.

Wszyscy przedstawiciele fundacji przybliżyli uczestnikom osiągnięcia swoich organizacji i opowiedzieli  o planach na przyszły rok. Urszula Jóźwiak, prezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, opowiedziała o książce wydanej wspólnie z Warsaw Enterprise Institute, pt. „Poczet przedsiębiorców polskich” autorstwa Andrzeja Krajewskiego, Arkadiusza Bińczyka, Marcina Rosołowskiego i Wojciecha Kwileckiego. – Razem z redakcją „Polska the Times” i pod patronatem Programu „Niepodległa” planujemy wydanie w przyszłym roku kolejnej książki, o mniej znanych, ale bardzo zasłużonych postaciach historycznych z rodzin arystokratycznych i ziemiańskich – zapowiedziała prezes.

– Fundacja nawiązuje do dzieł podejmowanych przez moich przodków – zaznaczył Kacper Krasicki, fundator Fundacji Krasickich z Leska, której celem jest prowadzenie szeroko zakrojonej działalności kulturalnej i gromadzenie rodowych pamiątek. Jak wyjaśniał, jeszcze 15 lat temu jego rodzina sądziła, że krasicjana zostały bezpowrotnie zniszczone, jednak okazało się, że są do kupienia na rynku, np. aukcyjnym. – Chcę je gromadzić aby utrwalać pamięć o rodzinie Krasickich. Z nadzieją, że uda się wygrać toczony już od 20 lat proces o odzyskanie rodowego zamku w Lesku, planuję ulokować w nim siedzibę Fundacji i odzyskane pamiątki. Mamy internetową stronę, którą administruje wybitny historyk, pan Marcin Brzeziński, któremu pragnę gorąco podziękować za pomoc. Na stronie znajduje się bogactwo informacji o rodzinie Krasickich – podkreślił Kacper Krasicki.

Z kolei Michał Sobański wyjaśnił, że utworzona przez niego Fundacja im. Feliksa hr. Sobańskiego była powołana do rewaloryzacji odkupionego w 1996 r. zespołu pałacowo-parkowego w Guzowie. Spośród wielu inicjatyw fundator wymienił stworzenie w warszawskim Muzeum Narodowym Gabinetu Monet i Medali oraz budowę kościoła w Guzowie. – Wraz z budynkiem parafialnym zostanie on przekazany parafii, dzięki czemu wróci do nas nasza rodzinna kaplica – wyjaśniał fundator.

– Z uczestniczącymi w spotkaniu fundacjami łączy nas środowisko, system wartości, poglądy – zauważył Marcin Schirmer, prezes Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego (PTZ). Zaznaczył, że PTZ skupia się na dwóch kwestiach: tożsamości oraz reprywatyzacji. Pierwszy obszar działalności obejmuje kultywowanie pamięci o tradycji ziemiańskiej, działalność wydawnicza, organizacja wydarzeń o profilu naukowym oraz współpraca z instytucjami aktywnymi na niwie historycznej. Drugi obszar działalności, reprywatyzacja, jest to temat trudny, by nie powiedzieć, beznadziejny – zaznaczył prezes Schirmer.

Maciej Radziwiłł, fundator działającej od 2017 r. Fundacji Trzy Trąby opowiedział o wsparciu dla budowy nowoczesnego ośrodka terapeutycznego dla pacjentów onkologicznych. – Darowizna na ten cel została już przekazana – wyjaśnił. W mijającym roku Fundacja Trzy Trąby razem z Fundacją im. Feliksa hr. Sobańskiego wspomogły Muzeum Narodowe w Krakowie i Muzeum Narodowe w Warszawie, w tym jego oddział, Pałac w Nieborowie, w którym przejęła patronat nad manufakturą majoliki i zorganizowała dużą wystawę związaną z czterema pokoleniami Radziwiłłów. Sukces wystawy zachęcił do zaplanowania kolejnej, dotyczącej jednego z historycznych obrazów Matki Boskiej. – Będzie w to wpleciona historia rodu Radziwiłłów, spadkobierców tradycji Sobieskich – zapowiedział fundator. – Zapraszam też w przyszłym roku do Wilna, w Pałacu Wielkich Książąt Litewskich odbędzie się największa wystawa związana z tematyką radziwiłłowską – dodał Maciej Radziwiłł.