W bieżącym roku Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego obchodzi 90-lecie swojego istnienia. Natomiast 28 lutego 2020 r. Galerii Delfiny, w Warszawie, odbyło się spotkanie studentów rocznika 1990, zorganizowane przez absolwentów Wydziału we współpracy z władzami Instytutu.

Na spotkanie przybyło kilkudziesięciu studentów, którzy trzydzieści lat temu, w roku 1990 r. zaczynali naukę w murach uczelni. Frekwencja dopisała, gdyż szacunkowo była to blisko połowa osób, które przed trzema dekadami po niełatwych egzaminach wstępnych dostały się na upragnione studia w Instytucie. Część absolwentów (choć na sali były także osoby, które studiowały zaledwie kilka miesięcy) na spotkanie przyjechała z miast oddalonych od Warszawy o kilkaset kilometrów, inni dzięki mediom społecznościowym śledzili wydarzenie zza Atlantyku. Jak to bywa przy takich okazjach– mimo szczerych chęci – nie wszyscy mogli stawić się w Galerii Delfiny w umówionym terminie.

– Dziękując za zaproszenie ze strony tak wielu moich studentek i studentów wyrażam radość, iż mogłem z niego skorzystać! Trzydzieści lat od rozpoczęcia studiów, które miną w tym roku, to dobry moment na podobne spotkanie i przy okazji sposobność do autorefleksji. Upłynęło wystarczająco wiele czasu, by dokonać bilansu życiowych zysków i strat. Przed nami wciąż sporo życia; wystarczy, by coś jeszcze osiągnąć, ulepszyć, naprawić… By nacieszyć się po prostu tym życiem! Rozglądam się po obecnych, miłych mi twarzach. Panie wyglądają przepięknie; niektórym panom lekko tylko prószą się skronie. Widzę, że jesteście w doskonałej formie – powiedział podczas spotkania prof. Tadeusz Cegielski, który był m.in. prodziekanem Wydziału Historycznego UW i wykładowcą Instytutu.

Specjalne przesłanie informujące o programie oficjalnych obchodów 90. rocznicy IH wraz z zachętą obserwowania strony http://jubileusz90.ihuw.pl/ do uczestników spotkania w Galerii wystosował dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spano, obecny dyrektor Instytutu Historycznego, który również należy do grona absolwentów rocznika 1990.

Głos zabrała pomysłodawczyni spotkania Agnieszka Szlanta, podkreślając, że w czasie, kiedy studiowaliśmy, tworzył się nasz światopogląd, postawy życiowe i polityczne, co miało wpływ na nasze dalsze życie prywatne i zawodowe.

Spotkanie uświadomiło wszystkim, że cały czas tworzymy społeczność o wspólnych korzeniach intelektualnych i stało się okazją do wspomnień, wzruszeń, odnowienia znajomości, a także kontaktów biznesowych.

W imieniu byłych studentów głos zabrał również Ignacy Krasicki, jeden z gospodarzy, absolwent i założyciel Fundacji XBW, który zaznaczył, że inicjatywa spotkania, która wyszła od samych studentów, wzmacnia wielopokoleniowe relacje i wyjątkowość środowiska absolwentów Instytutu. Parają się oni różnorodnymi zajęciami. Są wśród nich oczywiście nauczyciele czy naukowcy, ale nie brakuje również licznych przedsiębiorców, dziennikarzy, urzędników państwowych czy polityków.

Instytut Historyczny UW powołano do życia w 1930 r. uchwałą Rady Wydziału Humanistycznego na wniosek uczonych kierujących wówczas osobnymi seminariami historycznymi. Decyzja ta, za którą stali m.in. Marceli Handelsman (pierwszy dyrektor Instytutu) oraz Oskar Halecki, Jan Kochanowski i Tadeusz Wałek-Czarnecki, miała zapewnić historykom zatrudnionym w Uniwersytecie Warszawskim lepsze warunki współpracy. Gospodarzem wydarzenia była Galeria Delfiny, zaś partnerami Fundacja im. Księcia Biskupa Warmińskiego Ignacego Krasickiego i Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego.