27 maja z inicjatywy Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego i Kurii Archidiecezji Warmińskiej odbyła się studyjna wizyta na Warmii z udziałem dziennikarzy i ekspertów gospodarczych. Jej celem było pokazanie zabytków (przede wszystkim obiektów sakralnych) Warmii i poznanie problematyki finansowania ich renowacji. Diecezją warmińską kierował w przeszłości Ignacy Krasicki; do dzisiaj przetrwało wiele pamiątek i zabytków związanych z jego postacią.

Wizytę zaszczycił swoją obecnością JE. Arcybiskup Metropolita Warmiński Józef Górzyński.

Uczestnicy wyjazdu obejrzeli pałac w podolsztyńskich Smolajnach – dawniej własność biskupów warmińskich, a po wojnie gmach szkolny. Obecnie obiekt wrócił w ręce prawowitych właścicieli i są plany przywrócenia go do dawnej świetności wspólnie z prywatnym partnerem. Gospodarze pokazali osiemnastowieczny kościół w Chwalęcinie, z bezcennymi polichromiami i barokowym ołtarzem. Obecnie trwają prace renowacyjne świątyni. Wizytę zakończyło zwiedzanie bazyliki archikatedralnej we Fromborku.

Wizyta był również okazją do dyskusji na temat problemu utrzymania i renowacji zabytkowych kościołów. Pieniądze pochodzące z Funduszu Kościelnego, przekazywane przez państwo i pozyskiwane z funduszów Unii Europejskich pokrywają zaledwie znikomą część potrzeb. A potrzeby te są szczególnie widoczne w takim regionie, jak Warmia, obfitującym z unikatowe pomniki polskiej kultury i tradycji.