Polska gospodarka doby Covid-19. Debata ekspertów

Polska gospodarka doby Covid-19. Debata ekspertów

„Dobra” sytuacja na rynku pracy i „trwałe” fundamenty gospodarcze – na temat kondycji polskich przedsiębiorstw dyskutowali, w ramach konferencji „Instrumenty wsparcia dla polskich przedsiębiorców w dobie COVID-19”, prezesi i członkowie zarządu m.in. Polskiej...