Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego jest partnerem merytorycznym książki „Poczet przedsiębiorców polskich”, wydanej przez Warsaw Enterprise Institute. Publikacja zawiera biogramy kilkudziesięciu wybitnych ludzi, istotnych dla rozwoju polskiej gospodarki, od XV wieku do czasów II Rzeczypospolitej.

Historię, w tym historię gospodarczą, tworzą ludzie. Stąd pomysł, by opowiedzieć o polskiej gospodarce w różnych obszarach – od finansów i zarządzania począwszy, a na rzemiośle skończywszy – prezentując biogramy osób, które miały swój wkład w jej kształtowanie – przekonują autorzy książki. Autorem większości biogramów jest Marcin Rosołowski, wiceprezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego.

Autorzy, dobierając bohaterów, starali się pokazać postacie charakterystyczne dla każdej z epok. – Wybieraliśmy te najciekawsze, nie  najważniejsze – tłumaczył Marcin Rosołowski podczas spotkania promującego książkę. Zastrzegł, że „Poczet przedsiębiorców polskich” nie jest rankingiem, nie ma też ambicji zastąpienia naukowych opracowań. – Ma jednak przybliżyć realia poszczególnych epok i pokazać, jak budowano sukces: własny, rodzinny, publiczny – dodał.

Publikacja ukazała się m.in. dzięki wsparciu Fundacji XX. Czartoryskich, Banku Gospodarstwa Krajowego i Polskiego Funduszu Rozwoju.