Warszawa znalazła się na najwyższym stopniu podium w rankingu polskich miast zrównoważonych 2021 r. Autorzy przygotowali zestawienie na podstawie aż 45 wskaźników w trzech obszarach.

Obszar społeczny ocenia miasta pod względem demografii, poziomu i dostępu do opieki zdrowotnej, edukacji, czy kultury. W obszarze środowisko autorzy badali jakość środowiska, różnorodności biologicznej, gospodarki odpadami i dostępności urządzeń sieciowych. Z kolei obszar rozwoju gospodarczego odzwierciedla zamożność miasta oraz jego atrakcyjność dla biznesu.

Twórcy zestawienia porównali 50 polskich miast pod kątem ich zaawansowania w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Warszawa znalazła się na pierwszym miejscu w rankingu ogólnym, a podium uzupełniły Toruń i Zielona Góra. Stolica zwyciężyła również w kategoriach społeczeństwo oraz gospodarka.

Pierwsze miejsce w kategorii społeczeństwo Warszawa zawdzięcza dużej aktywności mieszkańców oraz warunkom życia – wysokim zarobkom, niskiemu udziałowi gospodarstw domowych korzystających z opieki społecznej, małej stopie bezrobocia oraz dodatniemu przyrostowi naturalnymi.

Najwyższa lokata w obszarze gospodarczym przypadła Warszawie dzięki dobremu stanowi miejskiej infrastruktury, dostępności usług, rozwiniętemu rynkowi mieszkaniowemu i zapleczu naukowemu. To nie wszystko – jest najsilniejszym ośrodkiem ekonomicznym w Polsce. Ma największą liczbę nowo rejestrowanych podmiotów gospodarczych, wysokie nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w przeliczeniu na jednego mieszkańca i najwyższy odsetek osób prowadzących działalność gospodarczą. Podium uzupełniają dwa inne duże ośrodki – Gdańsk i Wrocław.

Mimo, że Warszawa jest miastem zielonym – ¼ jej powierzchni to  parki i kompleksy leśne – w kategorii środowisko nasza stolica zajęła odległe 42. miejsce.  Nie pomogła nawet informacja, że Warszawa jako pierwsze w Polsce miasto dołączyło do programu Green Cities Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. W jego ramach zostanie opracowana Zielona Wizja Warszawy, czyli długoterminowa strategia zrównoważonego rozwoju miasta. Jej celem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i osiągnięcie neutralności klimatycznej miasta najpóźniej w 2050 r.

Skąd taka niska lokata? Według raportu Warszawę ciągnie w dół status ośrodka akademickiego. Dlaczego? O odległym miejscu decydują wysokie poziomu zużycia wody i energii elektrycznej na jednego mieszkańca. Brak obowiązku meldunkowego sprawia, że „zarejestrowani” warszawiacy wypadają na bardzo zachłannych, bo statystyki nie widzą tych niezameldowanych.

W tej kategorii bezkonkurencyjny okazał się Koszalin ze względu na bardzo dobrą jakość powietrza, brak zakładów uciążliwych dla środowiska, wysoką dostępność sieci kanalizacyjnej oraz nowoczesną oczyszczalnię ścieków.

Ranking Polskich Miast Zrównoważonych został opracowany przez polskich ekspertów firmy Arcadis, globalnej firmy projektowo-doradczej dla środowiska naturalnego i obiektów budowlanych, we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Wrocławskiego.