Cele Fundacji

$
Wspieranie i promowanie w kraju i zagranicą polskiej kultury i sztuki
$
Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym środowiska naturalnego w szczególności dorobku ziemiaństwa polskiego
$
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
$
Upowszechnianie twórczości, działalności publicznej oraz posługi duszpasterskiej Ignacego Krasickiego (ur. 03 lutego 1735 roku, zm. 14 marca 1801 roku)
$
Wspomaganie rozwoju gospodarczego Polski oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej