O nas

Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego powstała w 2018 r. Misją Fundacji jest wspieranie w kraju i zagranicą polskiej kultury i sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w szczególności dorobku polskiego ziemiaństwa. Fundacja zajmuje się również podtrzymywaniem i upowszechnianiem tradycji i, co za tym idzie, promowaniem świadomości obywatelskiej, kulturowej i narodowej. Wśród celów działania instytucji jest także wspomaganie rozwoju gospodarczego Polski oraz promocja dobrych praktyk w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Fundacja zajmuje się także upowszechnianiem spuścizny Księcia Biskupa Warmińskiego i popularyzacją wiedzy o tej wybitnej postaci.

W ramach Fundacji działa Galeria Delfiny, która od lat wspiera młodych artystów z Polski i ze Wschodu, gromadzi liderów gospodarczych, politycznych i artystów podczas wernisaży i spotkań poświęconych kulturze, sztuce i polityce. Gośćmi tego miejsca są najwybitniejsi przedstawiciele świata sztuki, władz państwowych, dziennikarze i publicyści. Od kliku lat organizowane są w tym miejscu tzw. „Spotkania w Galerii” – jest to cykl wydarzeń poświęconych kulturze oraz najnowszej historii naszego kraju.”.

W ramach Fundacji powołane zostały zespoły doradczo-analityczne, w szczególności „Instytut ESG” (kontynuujący działalność „Instytutu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu”), który prowadzi portal RaportCSR.pl – jeden z najstarszych portali w Polsce zajmujących się tematyką CSR.

W 2021 r. uruchomiony został projekt pn. e-Miesięcznik XBW – miesięczny newsletter, który jest nie tylko kroniką działań Fundacji, ale platformą opinii i informacji o szeroko pojętej kulturze, pamięci historycznej, społecznej odpowiedzialności biznesu w aspekcie wspierania przedsięwzięć kulturalnych i naukowych.

Plany Fundacji XBW obejmują m.in. organizację konferencji, debat, projektów badawczych, również przy współpracy z innymi instytucjami pozarządowymi i publicznymi.