Publikacja: Siedem wieków Warszawy

Jest to szczegółowa publikacja pokazująca wydarzenia od pierwszych śladów osadnictwa na terenach dzisiejszej stolicy. Skrupulatnie zebrane ponad 3,5 tys. faktów zabiera czytelników w niesamowitą historię przemian, będących jednocześnie dokumentacją życia i rozwoju Warszawy i jej społeczności. Podczas spotkania autorskiego w warszawskiej Galerii Delfiny Marcin Rosołowski i Arkadiusz Bińczyk opowiadali o genezie i pracy nad książką.

Zasadnicza część książki, czyli kalendarium, została przygotowana przez Marcina Rosołowskiego. Warszawa nie miała dotąd takiej publikacji. Wydano jedynie monumentalne kalendarium lat 1939-45 autorstwa Władysława Bartoszewskiego i krótką kronikę lat 1939-49 pióra Władysława Bartoszewskiego, Leszka Moczulskiego i Bogdana Brzezińskiego.

Kronika dziejów miasta została podzielona na sześć epok, a każdą z nich otwierają eseje pióra Arkadiusza Bińczyka, razem tworzące dynamiczną opowieść o dziejach Warszawy. „Siedem wieków Warszawy” adresowane jest do tych wszystkich, dla których Warszawa to nie tylko teraźniejszość i przyszłość, lecz również stulecia fascynującej historii. Do miłośników przeszłości miasta, ale i do badaczy tej przeszłości, dla których – miejmy nadzieję – książka będzie stanowiła pomocne kompendium.

Zawarta na końcu książki bibliografia zawiera jedynie najważniejsze z wykorzystanych pozycji. Kalendarium powstawało w oparciu o setki książek, artykułów, publikacji źródłowych. Jak napisali we wstępie autorzy, mają oni świadomość, że każdy rok przynosi kolejne wartościowe publikacje, które ujawniają nowe szczegóły z dziejów Warszawy. Chronologia historii pierwszych siedmiu stuleci Warszawy jest zatem cały czas otwartą księgą, w której każde uzupełnienie i każda krytyczna uwaga będą nieocenione.

Dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Programu Fundusz Patriotyczny – Edycja 2023 Wolność́ Po Polsku Priorytet I.