Dziś, podczas Welconomy Forum in Toruń, prezeska Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, Urszula Jóźwiak, odebrała nagrodę Ambasadora Welconomy. To wyróżnienie jest dowodem na to, że nasza praca ma sens, a jej efekty są zauważane przez ludzi biznesu, kultury i polityki. Dziękujemy za to!

Welconomy Forum in Toruń to jeden z największych kongresów społeczno-gospodarczych w Polsce. To miejsce spotkań dla polityków, biznesmenów, ludzi kultury i nauki. Każdego roku w kongresie, w ciągu dwóch dni, bierze udział ponad 1000 gości z Polski i zagranicy, w tym ponad 300 prelegentów i około 100 dziennikarzy. Ponadto wiele osób obserwuje wydarzenie online.

Prezes Fundacji XBW, Urszula Jóźwiak, otrzymała nagrodę Ambasadora Welconomy za swoje zaangażowanie w działania fundacji na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz wartości ESG. W uzasadnieniu czytamy m.in. „Od 2009 roku, czyli od czasów, gdy definicja CSR była znana nielicznym, tworzy publikacje dotyczące tych zagadnień i dobrych praktyk w biznesie. Była pierwszą redaktor naczelną nieistniejącego już kwartalnika „Raport CSR” oraz wydawcą portalu RaportCSR.pl, jednego z najstarszych portali w Polsce, który zajmuje się tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu. Jest pomysłodawczynią magazynu „Raport ESG” – pierwszego pisma dotyczącego w całości tematyki ESG w Polsce.

Kieruje działaniami Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego mającymi na celu wspomaganie rozwoju gospodarczego Polski i promocję dobrych praktyk w biznesie. Jest pomysłodawczynią i organizatorką Kongresu ESG – pierwszego okrągłego stołu w Polsce poświęconego kwestiom ESG dla wszystkich zainteresowanych grup. Od lat organizuje Forum i Konkurs „Pracodawca Godny Zaufania”.