Instytut ESG

Instytut ESG to zespół doradczo-analityczny działający w ramach Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego. Celem działania Instytutu jest wspomaganie rozwoju gospodarczego Polski poprzez tworzenie platformy dialogu na rzecz stworzenia ekosystemu ESG (Environmental, Social, Corporate Governance, czyli: środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny) w Polsce, upowszechniania raportowania ESG i wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju.

Instytut jest głównym organizatorem Kongresu ESG – pierwszego okrągłego stołu poświęconego kwestiom ESG dla wszystkich zainteresowanych grup – od przedstawicieli rządu, biznesu, organizacji pozarządowych, po naukowców i reprezentantów najważniejszych mediów.

„I Kongres ESG – Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG” rozpoczął dyskusję o przyszłości ESG w Polsce, dzięki czemu polskie firmy mogły skuteczniej rozpocząć wdrażanie i realizowanie działań ESG, a instytucje publiczne przygotować warunki, by zrównoważony rozwój stał się dla polskiej gospodarki szansą na dynamiczny wzrost konkurencyjności i innowacyjności. Kongres ESG to platforma dialogu dla europejskich liderów zrównoważonego rozwoju – przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, NGO, środowisk naukowych, ekspertów i mediów. Wątkiem przewodnim III Kongresu ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa będą przemiany społeczne zachodzące w Europie i na rynku pracy. W centrum naszej uwagi postawimy sprawy społeczne, a więc „S” w ESG. To nie oznacza, że zapomnimy o „E” i „G, ale sprawy związane z ochroną środowiska i ładem korporacyjnym – będziemy analizować przez pryzmat zmian społecznych. Ostatnie dwie edycje Kongresu zgromadziły łącznie ponad 8000 gości, ekspertów i uczestników, a rekomendacje i wnioski z obu edycji wydarzenia dotarły do ponad 5,5 mln osób.

Ważnym elementem działań zespołu doradczo-analitycznego jest prowadzenie portalu RaportCSR.pl – jednego z najstarszych portali w Polsce (portal istnieje od 10 lat) zajmujących się tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju oraz platformy wiedzy oESG.pl, która skierowana jest zarówno do stawiających pierwsze kroki w tematyce ESG, jak również do tych, którzy mają tę tematykę w małym palcu. Pomysł powołania platformy wiedzy o ESG powstał podczas I Kongresu ESG – Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG. Instytut wydaje także magazyn Raport ESG – pierwszy magazyn na polskim rynku, który porusza zagadnienia związane z ESG. Magazyn dostępny w prenumeracie, sieci Empik (miejsce 5 w Top Biznes i finanse) i eKiosk. Na łamach magazynu znaleźć można wywiady z przedstawicielami resortów i instytucji publicznych, odpowiedzialnych za wdrożenie zasad ESG w Polsce oraz artykuły poświęcone legislacji, roli mediów i nauki w kontekście ESG, historii społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce i na świecie. Magazyn Raport ESG wydawany jest od 2022 roku w formie kwartalnika.

Zespół Instytutu organizuje także spotkania z ekspertami, webinary, szkolenia, konferencje, mające na celu promocję dobrych praktyk w biznesie i zasad zrównoważonego rozwoju.

ZOBACZ WIĘCEJ: Instytut ESG

Eksperci Instytutu ESG:

Piotr Dubno
ekspert Instytutu ESG, analityk finansowy

Krzysztof Krystowski
ekspert Instytutu ESG, Prezes Związek Pracodawców Klastry Polskie, Wiceprezes European Clusters Alliance

Elżbieta Stępień
ekspert Instytutu ESG, polska ekonomistka, polityk, przedstawicielka samorządu

Natalia Witkowska
ekspert Instytutu ESG, redaktorka naczelna RaportCSR.pl

Juliusz Bolek,
ekspert Instytutu ESG, przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu

Bogusław Mazur,
ekspert Instytutu ESG, publicysta, historyk sekretarz redakcji RaportCSR.pl