Instytut ESG

Instytut ESG to zespół doradczo-analityczny działający w ramach Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego. Celem działania Instytutu jest wspomaganie rozwoju gospodarczego Polski poprzez tworzenie platformy dialogu na rzecz stworzenia ekosystemu ESG (Environmental, Social, Corporate Governance) w Polsce, upowszechniania raportowania ESG i wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju.

Jednym z kluczowych działań zespołu doradczo-analitycznego jest prowadzenie portalu RaportCSR.pl – jednego z najstarszych portali w Polsce zajmujących się tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju.

Instytut wydaje także Magazyn Raport CSR – pierwszy tak duży projekt wydawniczy w Polsce, którego misją jest promowanie najważniejszych i najciekawszych działań CSR/ESG prowadzonych przez firmy i instytucje. Pierwszy numer kwartalnika pojawił się w 2009 r. Od tego czasu ukazało się już 50 edycji, w których wyróżniono ponad 100 laureatów. Wszystkie edycje magazynu dostępne są także na portalu RaportCSR.pl.

Zespół Instytutu organizuje także spotkania z ekspertami, webinary, konferencje, mające na celu promocję dobrych praktyk w nb biznesie i zasad zrównoważonego rozwoju.

Eksperci Instytutu ESG:

Damian Kuraś
dyrektor Instytutu ESG,wiceprezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego

Piotr Dubno
ekspert Instytutu ESG, analityk finansowy

Krzysztof Krystowski
ekspert Instytutu ESG, Prezes Związek Pracodawców Klastry Polskie, Wiceprezes European Clusters Alliance

Elżbieta Stępień
ekspert Instytutu ESG, polska ekonomistka, polityk, przedstawicielka samorządu

Natalia Witkowska
ekspert Instytutu ESG, redaktorka naczelna RaportCSR.pl

Juliusz Bolek,
ekspert Instytutu ESG, przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu

Bogusław Mazur,
ekspert Instytutu ESG, publicysta, historyk sekretarz redakcji RaportCSR.pl