Rozwój misyjny i instytucjonalny

Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego realizuje zadanie publiczne pt. „Rozwój misyjny i instytucjonalny Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego”, które sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Cel naszych działań

Naszym celem, w ramach rozwoju instytucjonalnego i misyjnego Fundacji, jest promocja dobrych praktyk w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Nasze działania skupiają się na prowadzeniu działalności informacyjnej i wydawniczej w ramach istniejących już internetowych portali tematycznych oraz magazynu w formie drukowanej.

Media Fundacji XBW:

RaportCSR.pl;
oESG.pl;
PracodawcaGodnyZaufania.pl;
• kwartalnik „Raport ESG”

Kluczowymi założeniami zadania są: zwiększenie potencjału kadrowego Fundacji, przeszkolenie kadr, by stworzyć nowe formy przekazu (m.in. podcasty, materiały wideo) oraz zakup sprzętu potrzebnego do tworzenia podcastów i materiałów wideo.