Future leaders of ESG in the business sector

Rezultaty projektu „Future leaders of ESG in the business sector” – podręcznik dla MŚP z zakresu ESG już dostępny

Ten projekt został współfinansowany przy wsparciu Unii Europejskiej. Niniejszy materiał odzwierciedla wyłącznie poglądy autorów. Unia Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie prezentowanych i publikowanych w nich informacji.

Ograniczona edukacja na temat zrównoważonego rozwoju to nadal bolączka polskiego biznesu, zwłaszcza w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Dlatego Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego w partnerstwie z irlandzką spółką Edu Smart Training Centre Limited zrealizowała projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej pt. Future leaders of ESG in the business sector. W ramach projektu powstał m.in. Podręcznik dla MŚP z zakresu ESG, w którym znajdują się nie tylko definicje, ale przede wszystkim praktyczne wskazówki dla małych i średnich przedsiębiorstw przygotowane przez ekspertów ds. ESG z największych polskich i międzynarodowych firm.

– Wdrożenie ESG dla MŚP to ogromne wyzwanie – tego nikt nie ukrywa. Przede wszystkim dlatego, że jest to nowość, eksperci mówią „ekspercko” przez co zabiegani przedsiębiorcy  nie mają praktycznie możliwości czy czasu na zgłębienie tematu. Dotyczy to szczególnie mniejszych firm, nie zatrudniających specjalistów od ESG. Dlatego postanowiliśmy zrealizować projekt „Future leaders of ESG in the business sector” i stworzyć praktyczne narzędzia, które mogą pomóc innym zdobyć wiedzę na temat ESG i przekonać się, że nie jest to wcale takie trudne – tłumaczy Urszula Jóźwiak, prezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, ekspertka Instytutu ESG.

Najważniejszym celem projektu jest przybliżenie tematyki ESG i podniesienie kompetencji zawodowych pracowników firm i instytucji, które zostały lub zostaną w kolejnych latach objęte obowiązkiem raportowania ESG zgodnie z nowymi przepisami i dyrektywą CSRD. Warto też pamiętać, że obowiązek ten dotknie pośrednio również wiele firm sektora MŚP, które jeśli znajdują się w łańcuchach dostaw firm wprost objętych raportowaniem, również pośrednio będą musiały wdrażać praktyki odpowiedzialnego biznesu i prezentować odpowiednie dane. Celem jest także stworzenie nowych narzędzi i katalogu kompetencji „Lidera ESG” – rozwój kompetencji z zakresu zrównoważonego zarządzania w organizacji – warsztaty i narzędzia dla menedżerów, szczególności z sektora MŚP i właścicieli firm.

Naszym zadaniem w tym projekcie jest przede wszystkim popularyzacja terminologii ESG i CSRD, która w bardzo przystępny i prosty sposób sankcjonuje nasze wszystkie prawa i obowiązki wynikające z przepisów unijnych. Pragniemy stworzyć taki program, który pozwoli wykształcić lidera ESG. Naszym celem jest danie mu kompetencji – tłumaczyła prezes Aleksandra Marcinkowska.

Kluczowym elementem projektu jest Podręcznik dla MŚP z zakresu ESG, w którym znajdują się praktyczne wskazówki dla MŚP przygotowane przez ekspertów ds. ESG z największych polskich i międzynarodowych firm m.in. DHL, BNP Paribas czy PGE Polska Grupa Energetyczna. W podręczniku znajduje się także słownik najważniejszych pojęć i wzór raportu pozafinansowego. W ramach projektu powstały także liczne artykuły, podcasty, program szkolenia Lidera ESG czy kompendium wiedzy.

W ramach projektu powstały następujące rezultaty:

 1. Kwestionariusz ankiety badającej potrzeby sektora MMŚP w zakresie ESG
 2. Kwestionariusz badania pogłębionego (IDI) i grupy focusowej (FG)
 3. 6 artykułów na platformę EPALE dot. ESG
 4. Innowacyjny program szkolenia Lidera ESG
 5. 14 case study
 6. 4 podcasty z zakresu ESG
 7. 10 wzorów dokumentów
 8. 30 kart pracy
 9. Kompendium wiedzy – przepisy i regulacje unijne dotyczące ESG z komentarzami
 10. Wzór raportu pozafinansowego
 11. Podręcznik dla MŚP z zakresu ESG

STRESZCZENIE PROJEKTU (ENG)

THE MAIN OBJECTIVE OF THE PROJECT: to introduce the ESG topic, raise the professional competences of FXBW and EDUS employees as well as SMEs and sole traders, ESG management staff and non-financial reporting obligations in accordance with the new regulations and the CSRD directive. The aim of the PROJECT is also to create new tools and a catalogs of competences of the „ESG Leader” – development of competences in the field of sustainable management in the organiSation – SME workshops and tools

As part of the project, FXBW and EDUS will undertake ACTIVITY 1 & 2. This includes research, interviews, reports, workshops F2F & online, 10 case studies; 30 worksheets; compendium of knowledge / ESG legal regulations; Tips for SMEs; 1 template of a non-financial report; EPALE articles on ESG; ESG Handbook for SMEs, Online Networking / Seminar, ESG Leader Training. Materials and tools promoting good practices will be innovative as well as the ESG Leader training program in the SME sector.

Project results: 1 questionnaire of a survey examining the needs of the MSME sector in the field of ESG, 1 IDI and 1 FG questionnaire, 6 articles (ESG TOPIC) for the EPALE platform (4 Poland, 2 Ireland) 1 innovative training program for the ESG Leader, 14 case study (4 Poland, 10 Ireland), 4 ESG podcasts, 10 document templates, 30 worksheets, 1 Compendium of knowledge ESG legal provisions with commentary; 1 non-financial report – template, 1 universal ESG manual for small entrepreneurs for SMEs

DZIAŁANIE 1

Działanie opierało się na 4 elementach: badania poziomu wiedzy i kompetencji osób związanych z FXBW oraz EDUS, kadry zarządzającej i przedsiębiorców z sektora MMŚP w zakresie ESG, analizie desk research (DR), przygotowania rekomendacji i strategii oraz działań upowszechniających. Działanie zaplanowane w projekcie jest dedykowane w celu stworzenia kompetencji Lidera ESG w sektorze MMŚP. Podstawę analizy DR stanowiły dokumenty statystyki publicznej, sprawozdania, analizy i publikacje (DR). DR stanowiło podstawę do wypracowania wniosków na temat badanego problemu jakim jest luka edukacyjna sektora MŚP w zakresie w zakresie ESG i znajomości Corporate Sustainability Reporting Directive, która zakłada obowiązek raportowania zagadnień ESG przez spółki, a w przyszłości przez każdy biznes w tym też przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Efektem DR realizowanej w ramach projektu jest diagnoza stanu rozwoju kompetencji przedsiębiorców i kadry zarządzającej z sektora MŚP, stan wiedzy oraz rekomendacje.

Etapy działania 1:

 1. Kwestionariusz ankiety – badanie potrzeb wśród kadry FXBW i sektora MŚP w Polsce
 2. 10 indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) ze współpracownikami FXBW, kadrą zarządzającą z sektora MMŚP
 3. 2 wywiady grupowe (FG – Focus Group) + networking
 4. Analiza desk research w krajach partnerskich i przygotowanie raportu w oparciu o wyniki badań – raport: stan faktyczny + rekomendacje i strategie
 5. 2 warsztaty metodologiczne – spotkanie ekspertów międzynarodowych wybranych przez Partnerów w celu poznania praktyk polskich i irlandzkich w Polsce 2 x 2 dni
 6. Przygotowanie 4 artykułów na platformę EPALE dot. ESG
 7. Budowa programu szkolenia Lidera ESG
 8. 4 case study
 9. 4 podcasty z zakresu ESG
 10. 10 wzorów dokumentów
 11. Konferencja upowszechniająca rezultaty działania w Polsce i promocjA kompetencji Lidera ESG, z uwzględnieniem sektora MMŚP. Opracowanie rezultatów będzie realizowane w zespole eksperckim partnerów.

Dzięki tym działaniom było możliwe poznanie dobrych praktyk, polskich i zagranicznych, ale też prezentowania dokonań partnerów na zewnątrz.

SPOTKANIA MIĘDZYNARODOWE

Pierwsze spotkanie międzynarodowe Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego i EDU SMART TRANING CENTRE LIMITED miało miejsce 25 stycznia 2023 r. podczas II Kongresu ESG, organizowanego przez Fundację XBW. Kolejne spotkanie miało miejsce 28 marca 2023 r. oraz 25 kwietnia 2023 r. Podczas spotkań Partnerzy omawiali bieżące działania i przygotowywali kluczowe działania w ramach projektu. Jednocześnie Partnerzy byli w stałym kontakcie i odbywali na bieżąco spotkania w formie online.

WARSZTAT METODOLOGICZNY
27-28.03.2023

W dniach 27-28 marca 2023 r. odbył się pierwszy warsztat metodologiczny w Polsce –  spotkanie ekspertów międzynarodowych w celu poznania praktyk polskich i irlandzkich. W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, EDU SMART TRANING CENTRE LIMITED, NetONE. Podczas dwudniowych warsztatów omawialiśmy wyniki Desk Research, elementy raportu, grafikę oraz dwie wersje językowe raportu. Zaplanowaliśmy także grupy fokusowe, dzięki czemu nasz raport miał solidne zaplecze eksperckie. Podczas spotkania wybraliśmy także kluczowe tematy dla partnerów, w ramach których powstaną materiały edukacyjne z zakresu ESG.

WARSZTAT METODOLOGICZNY
14 i 16.05.2023

W dniach 14 i 16 czerwca 2023 r. odbył się drugi warsztat metodologiczny w Polsce –  spotkanie ekspertów międzynarodowych w celu poznania praktyk polskich i irlandzkich. W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, EDU SMART TRANING CENTRE LIMITED, NetONE, Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, UK BUTTERFLIES LTD z Wielkiej Brytanii. Podczas dwudniowych warsztatów omawialiśmy konferencję upowszechniającą, dyskutowaliśmy o efektach debaty eksperckiej zorganizowanej podczas konferencji upowszechniającej, staraliśmy się pogłębić wiedzę i odpowiedzieć na pytania takie jak: jakie jest zapotrzebowanie na specjalistów od ESG, dlaczego warto kształcić się na lidera ESG i gdzie zdobywać edukację oraz jak zachęcić firmy i pracowników do ESG.

KONFERENCJA UPOWSZECHNIAJĄCA
15.06.2023

15 czerwca 2023 r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyła się konferencja upowszechniająca projekt „Future leaders of ESG in the business sector”. Podczas wydarzenia wystąpiła Barbara Socha, Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej oraz przeprowadzona została ekspercka debata pt.: „Dlaczego warto zabrać się za ESG? – potrzeby rynku pracy a ESG”.

Na początku konferencji głos zabrały Aleksandra Marcinkowska, prezes EDU SMART TRANING CENTRE LIMITED oraz Urszula Jóźwiak, prezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego. Przedstawiły one ideę badania prowadzonego w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pt. Future leaders of ESG in the business sector.

Wystąpienie otwierające debatę panelową, zatytułowane: „Nowe spojrzenie na „S” w ESG”, wygłosiła wiceminister Barbara Socha. W czasie wystąpienia zwróciła uwagę, że ESG ma wpływ na zarządzanie biznesem, co ma ogromną wagę w kwestiach społecznych.

Po jej wystąpieniu odbyła się debata panelowa. Uczestnicy szukali odpowiedzi na pytania: jakie jest zapotrzebowanie na specjalistów od ESG? Lider ESG – czyli kto? Dlaczego warto kształcić się na lidera ESG i gdzie zdobywać edukację? Jak zachęcić firmy i pracowników do ESG?

W debacie uczestniczyli: Jarosław Wajer, Partner EY Polska, Karolina Opielewicz, Członkini Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej, Paweł Dudojc, Counsel, DWF (Poland) Jamka sp.k., Joanna Kozarzewska, Partner, Head of Real Estate & Construction w Wyser, GI Group, Agnieszka Matłoka, MBA, Zastępca Dyrektora Biura pełnomocnika rządu ds. polityki demograficznej, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Dyskusję prowadził Jacek Pochłopień, Dziennik Gazeta Prawna.

Wydarzenie zostało szeroko nagłośnione w mediach. W wyniku działań promocyjnych opublikowano 20 materiałów redakcyjnych w takich mediach jak: Gazeta Finansowa, TVP3 Warszawa, TVPinfo, kariera.net.pl, biznesciti.com, kurier365.pl, superbiz.se.pl, gf24.pl, filarybiznesu.pl, dziennik365.pl, pracodawcagodnyzaufania.pl, karieraipraca.pl, tvrepublika.pl, beta.telewizjarepublika.pl, lex.media.pl, gazetaprawna.pl, raportcsr.pl, oesg.pl, agencja-informacyjna.com. Dotarliśmy z przekazem o projekcie i jego rezultatach do ponad 135 tys. osób.

DZIAŁANIE 2

Działanie 2 opierało się na 3 elementach:

 • komunikacji i budowaniu relacji między partnerami
 • wymianie doświadczeń, włączaniu partnerów do działań organizacji oraz edukacji i wiedzy kluczowej dla partnerów
 • wypracowaniu wspólnych rozwiązań dla sektora MŚP w oparciu o wspólny udział w warsztatach i networking czy badania.

Działanie 2 miało na celu  stworzenie wytycznych i materiałów merytorycznych dot. ESG dla przyszłych liderów ESG-kadry MŚP, przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, przedstawicieli organizacji zobowiązanych do raportowania pozafinansowego by przekazać zdobytą wiedzę w swoim otoczeniu biznesowym. EDUS wzmocnił swoją wiedzę w obszarze ESG uwzględniając wymogi innych krajów europejskich. Rozszerzy się geograficzny zasięg autorskiego programu EDU SMART DIALOG of Transformation. FXBW sieciowało międzynarodowo, stając się wiodącą jednostką wspierającą proces kształcenia liderów ESG w Polsce, nabyło doświadczenia VET. Zapewniło to partnerstwo z EDUS, który posiada zaplecze ekspertów z otoczenia biznesu i koordynatorów klastrów, trenerów i doradców biznesu i kształcenia zawodowego z zakresu standaryzowania zawodów przyszłości. Dobre praktyki i wspólne działania partnerów były eksponowane w mediach społecznościowych (posty na FB, Linkedin) i na platformie EPALE (2 artykuły dot. ESG).

 Działanie 2 obejmowało wypracowanie:

 1. 10 case study
 2. 1 Warsztaty online 6h dla FXBW i EDUS oraz osób związanych z podmiotami
 3. 30 kart pracy
 4. Kompendium wiedzy przepisy prawne ESG z komentarzem
 5. Wskazówki dla MŚP
 6. Przykład raportu pozafinansowego – wzór
 7. Przygotowanie 2 artykułów na platformę EPALE dot. ESG
 8. Opracowanie uniwersalnego podręcznika dla małych przedsiębiorców z zakresu ESG (Kompendium wiedzy dla małych i mikroprzedsiębiorców)
 9. Networking / seminar online MŚP polsko – irlandzki 3 guest experts – dobre praktyki 6h;
 10. Budowa programu szkolenia Lidera ESG w oparciu o powyższe rezultaty.

WARSZTAT ONLINE
17.07.2023

Warsztat online odbył się 17 lipca 2023 r. pt. Lider ESG to zawód przyszłości. Gośćmi specjalnymi były: Sarah Naylor McNamee z Sarah Naylor Academy oraz Saba-Gabrielle Moussa z UK ButterfLies LTD. Warszta odbył się także z udziałem Aleksandry Marcinkowskiej, prezes EDU SMART TRANING CENTRE LIMITED oraz Urszuli Jóźwiak, prezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego. Przedstawiły one ideę badania prowadzonego w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pt. Future leaders of ESG in the business sector

Podczas warsztatu poruszyliśmy takie zagadnienia jak:

 • Raportowanie wskaźników ESG – konieczność stworzenia stanowisk związanych z Diversity, Inclusion & Wellbeing oraz Strategy/Business Development.
 • Head of ESG – jakie powinien mieć kompetencje?
 • Nowe przepisy ESG – co to może oznaczać?

NETWORKING SEMINAR ONLINE
16.10.2023

Networking seminar (online) miał miejsce 16 października 2023 r. Seminarium trwało ponad 6 godzin. Podczas spotkania odbyły się sesje networkingowe, trzy prezentacje i webinar dot. ESG. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele polsko-irlandzkich firm współpracujących z EDU SMART TRANING CENTRE LIMITED oraz Fundacją im. XBW Ignacego Krasickiego.

GALERIA ZDJĘĆ PROJEKTU: Future leaders of ESG in the business sector

 

REZULTATY PROJEKTU SĄ DO POBRANIA W TYM MIEJSCU [archiwum w formacie ZIP]

 1. Kwestionariusz ankiety badającej potrzeby sektora MMŚP w zakresie ESG (PL)
  Kwestionariusz ankiety badającej potrzeby sektora MMŚP w zakresie ESG (EN)
 2. Kwestionariusz badania pogłębionego (IDI) i grupy focusowej (FG) (PL)
  Kwestionariusz badania pogłębionego (IDI) i grupy focusowej (FG) (EN)
 3. 6 artykułów na platformę EPALE dot. ESG (PL)
  6 artykułów na platformę EPALE dot. ESG (EN)
 4. Innowacyjny program szkolenia Lidera ESG (PL)
  Innowacyjny program szkolenia Lidera ESG (EN)
 5. 14 case study (PL)
  14 case study (EN)
 6. 4 podcasty z zakresu ESG (PL/EN)
 7. 10 wzorów dokumentów (PL)
  10 wzorów dokumentów (EN)
 8. 30 kart pracy (PL)
  30 kart pracy (EN)
 9. Kompendium wiedzy – przepisy i regulacje unijne dotyczące ESG z komentarzami (PL)
  Kompendium wiedzy – przepisy i regulacje unijne dotyczące ESG z komentarzami (EN)
 10. Wzór raportu pozafinansowego (PL)
  Wzór raportu pozafinansowego (EN)
 11. Podręcznik dla MŚP z zakresu ESG (PL)
  Podręcznik dla MŚP z zakresu ESG (EN)

Wszystkie działania powstały w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pt. Future leaders of ESG in the business sector nr 2022-2-PL01-KA210-VET-000094045. Projekt jest realizowany przez Fundację im. XBW Ignacego Krasickiego, w partnerstwie z irlandzką spółką EDU SMART TRANING CENTRE LIMITED.

 

Niniejsza publikacja odzwierciedla wyłącznie poglądy autora, a Unia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej publikacji.

Działanie jest prowadzone w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pt. Future leaders of ESG in the business sector nr 2022-2-PL01-KA210-VET-000094045. Projekt jest realizowany przez Fundację im. XBW Ignacego Krasickiego, w partnerstwie z irlandzką spółką EDU SMART TRANING CENTRE LIMITED.

Wszystkie rezultaty wypracowane w ramach niniejszego projektu udostępniane są na zasadzie otwartych licencji. Można z nich korzystać bezpłatnie i bez ograniczeń.

Kopiowanie lub przetwarzanie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione. W przypadku wykorzystania rezultatów niezbędne jest podanie źródła finansowania oraz jego autorów.