Aktualności

 

Światowy Dzień Poezji. Wystawa Juliusza Bolka

21 marca, to pierwszy dzień wiosny oraz Światowy Dzień Poezji ustanowiony przez UNESCO. Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, z tej okazji, przygotował wyjątkową ekspozycję poezji konkretnej „Explicite”, której twórcą jest Juliusz Erazm...

Wygnanie Melchizedeka. Paweł Lisicki w Galerii Delfiny

W Galerii Delfiny odbył się kolejny wieczór autorski. Tym razem gościem galerii był autor książki „Wygnania Melchizedeka”, Paweł Lisicki redaktor naczelny „Do Rzeczy”. Dyskusję z udziałem autora oraz Marka Jurka, byłego marszałka Sejmu, poprowadził Paweł Chmielewski z...

Adam Gąsior nie żyje. Wspomnienie

Nagła i niespodziewana śmierć Adama Gąsiora, naszego serdecznego przyjaciela, dziennikarza, podróżnika, twórcy i redaktora naczelnego portalu WaszaTurystyka.pl była szokiem dla jego bliskich i znajomych. Zwłaszcza dla tych, którzy niewiele ponad trzy tygodnie temu...

Ekosystem ESG w obliczu zagrożeń. Rekomendacje ekspertów II Kongresu ESG

Wykorzystanie potencjału kobiet, działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i świadomość, że ESG staje się jedną z przewag konkurencyjnych na rynku. To najważniejsze tezy przyjęte podczas II Kongresu ESG. W wydarzeniu, które odbyło się w Warszawie, wzięło udział ponad...

Karol Mórawski – odszedł świadek i kronikarz

Z pewnym wzruszeniem sięgam po niewielki, sfatygowany tom, wydany trzydzieści pięć lat temu. „Warszawa. Dzieje miasta” Karola Mórawskiego. Książkę, która była dla dzieciaka impulsem do zainteresowania się fascynującą historią rodzinnego miasta. 15 stycznia tego roku...

II Kongres ESG: Odpowiedzialność w trudnych czasach

Odpowiedzialność, ład korporacyjny, ochrona środowiska i wojna na Ukrainie. To tematy, które zdominowały dyskusje podczas II Kongresu ESG w Warszawie. W wydarzeniu, które odbyło się 25 stycznia 2023 r. wzięli udział przedstawiciele administracji państwowej, biznesu,...