W XLI edycji Raportu CSR redakcja serwisu RaportCSR.pl, nad którym patronat sprawuje Fundacja XBW Ignacego Krasickiego, wyróżniła Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy oraz Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy.

Raport CSR to pierwszy tak duży projekt wydawniczy w Polsce, którego misją jest promowanie dobrych praktyk firmy i instytucji z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Pierwszy numer kwartalnika, w formie dodatku do Gazety Finansowej, pojawił się w 2009 r. Od tego czasu ukazało się już 41. edycji, w których wyróżniono ponad 70. laureatów.

Raport jest dostępny również w sieci pod adresem RaportCSR.pl. Dzięki codziennym informacjom z branży serwis buduje kompendium wiedzy o społecznej odpowiedzialności biznesu. – To medium, które inspiruje i promuje firmy społecznie odpowiedzialne – mówi Natalia Witkowska, redaktor naczelna Raportu CSR. – Redakcja szczególnie przygląda się działaniom w obszarach ekologii, wolontariatu i akcji pomocowych prowadzonych przez największe polskie i europejskie firmy.

Raport CSR można pobrać ze strony www.raportcsr.pl