25 kwietnia w Galerii Delfiny odbyła się dyskusja na temat nowoczesnej gospodarki i modeli jej regulowania przez państwo, z udziałem prof. Henrique Schneidera, reprezentującego Zrzeszenie Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

To największa tego rodzaju organizacja w Szwajcarii, zrzeszająca ok. 300 tys. podmiotów. W dyskusji wzięli udział także dziennikarz Andrzej Godlewski i wiceprezes Fundacji XBW Ignacego Krasickiego Marcin Rosołowski.

Audytorium, oprócz polskich dziennikarzy, stanowili szwajcarscy studenci, którzy przybyli do naszego kraju z wizytą studyjną.

Dyskutowano nie tylko o modelu gospodarki, ale również o wpływie modelu obu społeczeństw na gospodarkę i życie publiczne. Młodych Szwajcarów zainteresowały zmiany, jakie przyniósł program „Rodzina 500+”. Profesor Schneider wspomniał o wysokim poziomie zaufania Szwajcarów do innych obywateli, przy jednoczesnym niskim zaufaniu do władzy i instytucji publicznych. Rozmawiano także o modelu polskiej transformacji ustrojowej po 1989 roku i jej wpływie na relacje biznesu z instytucjami publicznymi.