W Galerii Marchand w Białymstoku została oficjalnie otwarta wystawa „Nić przewodnia – koloru i światła”. Będzie można podziwiać na niej wspaniałe dzieła Artystów związanych z warszawską Galerią Delfiny.

W starożytności uważano, że kolor jest bytem, a za konieczną część każdej barwy uznano światło. Opowiadanie przez Artystów o kolorze i świetle językiem sztuki zazwyczaj ma swoje źródło w ich mentalnych, filozoficznych i symbolicznych poszukiwaniach oraz wynika z fascynacji dualną i dynamiczną naturą światła. Gdyby mówić o świetle językiem metafory, można porównać je do wiotkiej, kruchej nici. Dzięki niemu wszystko staje się widoczne, lecz także mniej uchwytne.

Na tej niepowtarzalnej wystawie będziemy mogli zobaczyć wspaniałe dzieła Anny Hlebowicz, Delfiny Krasickiej, Ewy Miazek, Zbigniewa Nowosadzkiego i Anny Alicji Trochim.

Figuratywne kompozycje Ewy Miazek zdają się unieruchomione chłodnym światłem – ukryte za nim niczym za taflą delikatnego szkła. Obniżona temperatura barwna nawet ciepłych kolorów wnosi do wnętrza obrazu zarówno niepewność, jak i spokój. Artysta Zbigniew Nowosadzki buduje przestrzeń swych obrazów czystym i świetlistym kolorem. Malarz subtelnie gra różnicami temperaturowymi pomiędzy barwami. Sugestywne obrazy Anny Alicji Trochim to płaszczyzny, gdzie w kolor uderzyło światło. Dynamicznie rozbłyskujące, porządkuje wielobarwne kompozycje, opanowuje je i rozwarstwia, odkrywając nowe przestrzenie, nowe wymiary. W swych stabilnych przestrzeniach Anna Hlebowicz zamyka światło w konkretnych, foremnych kształtach kół i kwadratów. W rytmicznych układach tkanin na monochromatycznych płaszczyznach światło buduje niuanse kolorystyczne, przemyka się w układzie nici i buszuje w szczelinach zamkniętych splotów. Rozjaśnione, niemal białe świetlne kręgi i kule niosą przesłanie semantyczne o harmonii jaźni i kosmicznej wieczności.

Nić przewodnia światła i koloru wypełnia ludzką rzeczywistość nieograniczoną energią, przez co skłania do pochwały istnienia w każdym jego przejawie. Tkaniny i hafty Delfiny Krasickiej powstały z inspiracji naturą we wszystkich zaistniałych formach. Pogodne, kolażowe tkaniny, przetworzone w duchu abstrakcji podświadome migawki i zapamiętane wspomnienia z dzieciństwa i egzotycznych podróży tworzą otwartą, kolorystyczną opowieść o niepowtarzalności życia. Swobodnie komponowane, świeże i rozwibrowane zaskakują bogactwem plastycznych wątków.

Obecne we wspólnej przestrzeni obrazy Artystów z Galerii Delfiny wzajemnie oddziałują na siebie i tworzą nowe wizualne, a także znaczeniowe konteksty. Kolor to prototyp wizualnego systemu znaków, a światło posiada już tak bogatą symbolikę, że nie sposób spojrzeć na nie jak na jaśniejsze miejsce na obrazie. Poprzez fascynację relacjami pomiędzy kolorem i światłem Artyści zachęcają do czerpania siły z emocjonalnego pejzażu, który tworzą. Taki cel przyświecał Delfinie Krasickiej, która czuła, że tkając swe malarskie impresje, porusza się w przestrzeni innej niż zastana, wśród energii barwnych pozwalających uchwycić wewnętrzne światło każdej rzeczy – światło dające witalność i nadzieję.

źródło: Polska The Times