Dzisiejszy rynek pracy często jest określany jako rynek pracownika, i jak podkreślają eksperci jest to trend długofalowy. Stopa bezrobocia spadła w sierpniu br. do rekordowego poziomu 5,8 proc., dynamika wzrostu średnich płac wynosi obecnie 7 proc., a płaca minimalna w 2019 r. ma wynieść 2250 zł brutto. W czwartek (27 września br.) w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej ekspertów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu mieli okazję wymienić się wiedzą na temat zmian zachodzących na rynku pracy i nowego pokolenia pracowników, a także możliwości budowania długofalowej relacji pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Debata odbyła się w ramach konkursu „Pracodawca Godny Zaufania”.

Debata ekspertów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu dotyczyła zmian zachodzących na rynku pracy i nowego pokolenia pracowników, a także możliwości budowania długofalowej relacji pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Wśród obecnych gości byli m.in. przedstawiciele Krajowej Izby Gospodarczej, Instytutu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego czy Fundacji Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

Podczas debaty Piotr Dubno, ekspert Instytutu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego zwracał uwagę zarówno na wpływ sytuacji gospodarczej na rynek pracy, szczegółowe rozwiązania stosowane przez pracodawców jak i na błędy w stosowaniu pozapłacowych systemów motywacyjnych. Na przykład jednym z częstych kardynalnych błędów autorstwa pracodawców jest brak rozeznania oczekiwań pracowników. Innym jest nieumiejętność kształtowania pozytywnej atmosfery w miejscu pracy.

Tymczasem w ubiegłym roku aż 51 proc. organizacji odczuło trudności rekrutacyjne, a wiele z nich doświadczyło presji płacowej ze strony swoich podwładnych. Dodatkowo, przedsiębiorstwa coraz częściej muszą walczyć z rotacją pracowniczą, a także chcąc przyciągać nowych kandydatów są zmuszone do poprawy warunków zatrudnienia. Dla wielu pracowników pozapłacowe systemy motywacyjne stanowią podstawę podczas poszukiwania nowego zatrudnienia. Często wykraczają one poza typowe świadczenia, takie jak prywatna opieka medyczna czy karnet na siłownię, chociaż te cieszą się dalej rosnącą popularnością.

Karty typu MultiSport stały się już nieodłącznym elementem pakietów benefitów przy zatrudnianiu pracownika. Dają one dostęp do 4 tysięcy obiektów sportowych i 70 różnych aktywności sportowych. To nie tylko kwestia samopoczucia pracownika, ale też oszczędności samej firmy choćby z tytułu zmniejszonej absencji chorobowej. Ale wiele jeszcze jest do zrobienia. Gdyby tylko co druga nieaktywna osoba zaczęła ćwiczyć to koszty pracodawców zmniejszyłyby się o 3 mld zł w skali roku, a koszty służby zdrowia o 0,5 mld – podkreślał Robert Moreń, dyrektor ds. komunikacji w firmie Benefit Systems.

Wiele programów motywacyjnych często wykracza poza typowe benefity i wymagają więcej zaangażowania ze strony zarządzających. – Motywacją młodych ludzi jest to, że mają wpływ na rozwój organizacji, a tym samym na rozwój własny. W firmie EmiTel pracownicy wyraźnie wskazują, że to co najbardziej buduje ich zaangażowanie to możliwość rozwijania swoich kompetencji i uczenia się nowych rzeczy, ale też możliwość wykorzystania swoich umiejętności w codziennej pracy. Takie możliwości daje właśnie nasza firma, dzięki czemu udaje nam się zbudować z pracownikami długofalową więź – powiedziała Anna Goleniowska, dyrektor HR EmiTel S.A.

Pracownicy bardzo często chcą mieć wpływ nie tylko na rozwój własny, ale coraz częściej również na otoczenie, dlatego tak bardzo doceniane jest zaangażowanie firmy w pomoc organizacjom charytatywnym czy wolontariat.

Firmy często stawiają na budowanie więzi z pracownikami poprzez programy wolontariatu, dzięki którym pracownicy mogą wesprzeć swoim bezpośrednim działaniem wybraną inicjatywę społeczną. – mówi Michał Lipiński, dyrektor w Fundacji Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.