Książka Krzysztofa Raka, analizująca mity narosłe wokół domniemanych planów Hitlera sojuszu z Polską, narobiła sporo (pozytywnego) szumu i spotkała się z wieloma życzliwymi recenzjami. Choć ostatnio krytycznie rozprawił się z nią Marek Kornat. Obszerna monografia, poświęcona polityce równowagi Piłsudskiego, czyli balansowaniu między Moskwą a Berlinem, budzi więcej kontrowersji. Tezy o planach sojuszu z bolszewikami przeciwko Niemcom, o planach porozumienia ze Stalinem brzmią jak political fiction. Czy praca Raka to jeszcze analiza źródeł, czy już puszczenie wodzy fantazji? Najlepiej ocenić samemu, jako że czyta się w sposób doskonały. Chociaż dla równowagi warto zapoznać się z tekstami, w których autorowi wypomniano poważne błędy.

Krzysztof Rak: Piłsudski między Stalinem a Hitlerem. Warszawa, Bellona, 2021.