Wydawnictwo Warszawskie opublikowało drugi – i zdaje się, że nie ostatni – tom cyklu poświęconego związkom historii Warszawy i Mazowsza z Wisłą. Nie trzeba tłumaczyć, że z przyczyn pożądanych i niepożądanych oblicze Warszawy w ciągu ostatnich dwóch wieków diametralnie się zmieniło, ale ogromne zmiany objęły też Wisłę.

W 2019 roku ukazała się wspaniale ilustrowana, oparta na wielu nieznanych lub mało znanych materiałach praca prof. Lecha Królikowskiego „Wisła na Mazowszu”, poświęcona XIX-wiecznym planom regulacji rzeki. Teraz do czytelników trafiła praca znanego varsavianisty Włodzimierza Winka, której tematem jest żegluga parowa na Wiśle. Autor cierpliwie przebrnął przez wiele roczników gazet i czasopism z czasów zaborów i II RP – i dzięki jego pracy, a także profesjonalnej pracy edytorskiej i redakcyjnej wydawcy mamy oto unikalną pozycję. Bogato ilustrowaną i interesującą nie tylko dla miłośników warszawskiej przeszłości. Czyta się ją jak dobry reportaż, co jest jednym z wielu przykładów, że często to nie zawodowi historycy, ale miłośnicy-erudyci umieją naprawdę zarazić swoją pasją.

Włodzimierz Winek: Po Wiśle pod parą. Warszawa 2020: Wydawnictwo Warszawskie.