Wczoraj, 4 listopada, odbyło się rozstrzygnięcie kolejnej edycji Konkursu o Tytuł „Pracodawca Godny Zaufania”, w kapitule którego, zasiadają przedstawiciele Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego. Celem Konkursu jest wyróżnienie dużych firm działających na polskim rynku, które w zakresie polityki pracowniczej sięgają po ciekawe i skuteczne rozwiązania. Tegoroczna edycja jest wyjątkowa, odbywa się on-line w trakcie pandemii, która ma ogromny wpływ na rynek pracy.

To właśnie czas, w którym organizacje muszą w sposób jednoznaczny opowiadać się za wyznawanymi wartościami, które wpisują się w realizowaną przez nie misję oraz strategię, a także aktywnie chronić wartości pracownicze.

– Pandemia, która w ostatnim czasie zdominowała wszystkie obszary naszego życia, skłoniła firmy, niezależnie od wielkości i skali działania, aby zaczęły w praktyce realizować kwestie związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu – mówi Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

W X edycji Konkursu nagrody przyznano w następujących kategoriach: programy stażowe, wolontariat, motywacja, edukacja, bezpieczeństwo, zdrowie. Przyznane zostały nagrody dla dziennikarzy, a także nagroda specjalna.

W kategorii Programy stażowe Tytuł „Pracodawcy Godnego Zaufania” otrzymała firma „PGNiG S.A.” za program stażowy GeoTalent, którego działania skierowane są do studentów i absolwentów uczelni wyższych zainteresowanych rozwojem zawodowym w branży gazowo-naftowej.

Nagrodę w kategorii Wolontariat dostała firma Hasco-Lek S.A. za program wolontariatu pracowniczego, w ramach którego pracownicy każdej ze spółek Grupy Hasco mogą przeznaczyć jeden 8 godzinny dzień pracy na działania wolontariackie.

W kategorii Zdrowie Tytuł „Pracodawcy Godnego Zaufania” otrzymała firma Żabka Polska za bezpłatny dostęp do opieki zdrowotnej w Lux Med, dostęp do opieki psychologicznej czy realizację programów profilaktycznych. Firma Żabka Polska umożliwiła pracownikom m.in. testy na COVID-19 finansowane przez pracodawcę, pełne wyposażenie pracowników w nieograniczony dostęp do środków ochrony osobistej czy automatyczny pomiar temperatury przy wejściu do budynku.

W kategorii Edukacja Tytuł trafił do firmy Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji za cykl szkoleń mający na celu podniesienie standardów profesjonalnej obsługi klienta oraz kreowania wizerunku firmy.

W kategorii Motywacja nagrodę otrzymała Castorama Polska za szeroką ofertę benefitów pozapłacowych, możliwość realizacji wolontariatu pracowniczego czy premie w myśl zasady dzielenia się zyskami, a także motywowanie pracowników przez zapewnienie im ciągłego rozwoju w ramach organizacji.

Nagrodę w kategorii Bezpieczeństwo uzyskała firma ROCKWOOL Polska za politykę TOTAL ZERO, która oznacza zero incydentów, zero wypadków oraz zero ofiar śmiertelnych.

Nagrodę Dziennikarską w kategorii media elektroniczne odebrał Sebastian Ogórek z portalu money.pl, a w kategorii prasa nagroda została przyznana Piotrowi Mazurkiewiczowi z dziennika „Rzeczpospolita”. Nagrodę Specjalną otrzymała redakcja agencji informacyjnej ISBnews.

Partnerem strategicznym X edycji Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” była firma Track Tec, a partnerami Kapsch Telematic Services i Diaverum. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym: Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministra Edukacji i Nauki, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Prezydenta m. st. Warszawy oraz Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Organizatorami Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” są Krajowa Izba Gospodarcza, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, oraz agencja Impressarium.