21 marca, to pierwszy dzień wiosny oraz Światowy Dzień Poezji ustanowiony przez UNESCO. Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, z tej okazji, przygotował wyjątkową ekspozycję poezji konkretnej „Explicite”, której twórcą jest Juliusz Erazm Bolek. Na wydarzenie zaprasza Fundacja XBW im. Ignacego Krasickiego.

Dziś, 20 marca, w przeddzień Światowego Dnia Poezji ustanowionego przez UNESCO, odbędzie się wernisaż wystawy poezji konkretnej „Explicite” autorstwa Juliusza Erazma Bolka – laureata wielu nagród artystycznych. Ekspozycja znajduje się przy schodach ruchomych, obok Trasy W-Z przechodzącej pod placem Zamkowym w Warszawie, na górnym i dolnym poziomie. Otwarcie wystawy „Explicite” jest zaplanowane na poniedziałek 20 marca 2023 r. na godz. 18.00 przy górnym wejściu od strony ul. Senatorskiej 1 w Warszawie.

„Poezja konkretna” jest kierunkiem artystyczny, łączącym elementy poezji i sztuk wizualnych. W tego typu pracach graficznych istotą jest zastosowany układ typograficzny, tak jak w tradycyjnych wierszach znaczenie słów, rym i rytm w tradycyjnej poezji. Utwory stanowią kompozycje wizualne zbudowane z układów liter i znaków typograficznych, bez konieczności podporządkowania jakimś związkom semantycznym czy syntaktycznym. Poezja konkretna wyraźnie odcina się od odniesień do świata pozaliterackiego i jest asemantyczna. Jej treścią są zestawy liter, znaków diakrytycznych, cyfr czy nagranych dźwięków. Znaczenia implikowane przez tego typu poezję powstają w obrębie samego tekstu i istnieją jedynie w tym zamkniętym układzie.

– Poezją konkretną zajmuje się od wielu lat – mówi Juliusz Erazm Bolek, autor wystawy „Explicite”. – Jest to dziedzina eksperymentalna. To bardzo interesujące jest jak treść i forma oddziałują na siebie. Poezja konkretna pozwala wyrazić intencje autora zupełnie w inny sposób niż wiersz czy malowidło. Pozwala na pole interpretacji dla widza. Wizualność tej dziedziny sztuki uważam za ogromnie interesujące – tłumaczy autor.

Organizatorem wystawy konkretnej poezji „Explicite” Juliusza Erazma Bolka jest Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Patronat na wystawą objęli: Kurier356.pl, Agencja Informacyjna, Portal Informacyjny, Centrum Informacji i Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego.

Źródło: RaportCSR.pl Światowy Dzień Poezji